Đồng sáng lập TenX tự tin Bitcoin sẽ đạt 60.000 USD trong năm 2018