in

Hoa hồng giới thiệu (Phần 2): Mô hình và các dạng trả thưởng

Tiếp tục với chủ đề “Hoa hồng giới thiệu” trong series dành cho người mới nhập môn đầu tư HYIP. Hôm nay mình sẽ đi vào vấn đề chính của chủ đề này với các mô hình và dạng hoa hồng trả thưởng thường được áp dụng trong một dự án HYIP. Đây có thể nói là một bài viết mình đã dành ra rất nhiều thời gian để thu thập thông tin và nghiên cứu vì vậy hi vọng bạn sẽ giống như mình dành nhiều thời gian để đọc nội dung bài viết và nắm chắc kiến thức nhé.

Ok! Bắt đầu nào…

I. Các thuật ngữ thường dùng

Tuyến dưới; downline hay F (F1, F2, F3,…Fn) đều có ý chỉ rằng là những người nằm bên dưới đội nhóm (hệ thống) của bạn.

Người giới thiệu (Tuyến trên; người bảo trợ; người đỡ đầu hoặc upline) là người giới thiệu bạn tham gia vào dự án.

Tuyến dưới trực tiếp hay còn gọi là F1 là những người do bạn trực tiếp giới thiệu vào dự án đầu tư.

Tuyến dưới gián tiếp là những người do F1, F2, F3,..,Fn của bạn giới thiệu ra hay nói một cách khác là những người nằm trong hệ thống của bạn nhưng không phải do bạn trực tiếp giới thiệu ra thì được gọi là tuyến dưới gián tiếp. Ví dụ: Bạn giới thiệu ra người A, người A giới thiệu cho người B, B giới thiệu cho C,…những người bắt đầu tư người B trở đi được gọi là tuyến dưới gián tiếp.

Tầng là độ sâu của hệ thống bạn. Ví dụ:

  • Bạn giới thiệu ra người A, người A gọi là tầng 1 của bạn
  • Người A giới thiệu cho người B, người B gọi là tầng 2 của bạn
  • Người B giới thiệu cho người C, người C gọi là tầng 3 của bạn
  • ….

Nhánh hoặc tuyến, chân là độ rộng của hệ thống bạn. Ví dụ: Bạn trực tiếp giới thiệu ra được 3 người tham gia vào dự án lần lượt là A, B, C, thì:

  • Người A gọi là nhánh 1 của bạn
  • Người B gọi là nhánh 2 của bạn
  • Người C gọi là nhánh 3 của bạn

II. Các mô hình trả thưởng hoa hồng giới thiệu

1. Mô hình mặt trời

Mô hình mặt trời là mô hình trả thưởng không giới hạn số lượng người bạn mời vào dự án và tất cả những thành viên do bạn giới thiệu ra đều được cắm (gắn) trực tiếp dưới tài khoản đầu tư của bạn.

Với sơ đồ trả thưởng này sẽ không hạn chế về độ rộng (tuyến, nhánh) nhưng lại hạn chế về độ sâu (tầng) thông thường tại các dự án HYIP, bạn sẽ chỉ được hưởng hoa hồng từ 3-5 tầng bên dưới.

2. Mô hình nhị phân

Đúng như tên gọi, mô hình nhị phân giới hạn chỉ cho phép tài khoản (ID) của bạn được cắm 2 tài khoản (ID) khác ở bên dưới.

Vậy nếu tôi giới thiệu ra được người thứ 3, thứ 4,… thì sẽ cắm ở đâu?

Những người thứ 3 trở đi sẽ được cắm vào những người nằm bên dưới bạn, có thể được cắm một cách ngẫu nhiên do hệ thống sắp đặt hoặc cũng có thể là do bạn tự sắp xếp để phù hợp với sự phát triển của hệ thống bạn.

Với mô hình này bạn sẽ chỉ có 2 tuyến (nhánh) nhưng không giới hạn về độ sâu của nhóm, và 2 nhánh này sẽ có 2 tên gọi khác nhau là:

+ Nhánh mạnh là nhánh có doanh số đầu tư cao, thông thường sẽ được người giới thiệu của bạn giúp bạn có được doanh số đầu tư ở nhánh này.

+ Nhánh yếu là nhánh có doanh số đầu tư thấp, thông thường nhánh này bạn phải tự tạo ra doanh số đầu tư để được hưởng hoa hồng cân nhánh.

Những dự án áp dụng mô hình nhị phân làm sơ đồ trả thưởng thường rất thu hút những Leaders tham gia.

III. Các dạng hoa hồng

1. Hoa hồng trực tiếp

Là khoản hoa hồng khi bạn trực tiếp giới thiệu được người tham gia vào dự án sẽ được nhận khoản hoa hồng này và thường khoản hoa hồng trực tiếp sẽ là khoản thưởng có % cao nhất trong các dạng hoa hồng của một dự án HYIP.

Ví dụ: Chương trình X quy định trả hoa hồng trực tiếp là 7%, khi bạn giới thiệu một người A đầu tư 100$ tại dự án, bạn sẽ được hệ thống trả thưởng 7% của số tiền 100$ tương ứng là 7$ vào tài khoản của bạn.

2. Hoa hồng gián tiếp

Là khoản hoa hồng bạn được hưởng do những tuyến dưới của bạn giới thiệu được thành viên tham gia đầu tư.

Ví dụ: Chương trình X quy định trả hoa hồng 3 cấp độ là 10%- 5%- 1%

+ Bạn giới thiệu ra người A , người A đầu tư 100$ bạn được hưởng hoa hồng trực tiếp 10% là 10$

+ Người A giới thiệu ra người B, người B là tuyến dưới gián tiếp của bạn, người B đầu tư 200$, bạn được hưởng hoa hồng 5% tương ứng là 10$. Đây chính là khoản hoa hồng gián tiếp bạn được nhận.

+ Người B giới thiệu ra người C, người C cũng được gọi là tuyến dưới gián tiếp của bạn, người C đầu tư 500$, bạn được hưởng hoa hồng 1% tương ứng là 50$. Đây cũng được gọi là khoản hoa hồng gián tiếp bạn được nhận.

3. Hoa hồng cân nhánh

Đây là khoản hoa hồng bạn được nhận khi dự án HYIP áp dụng mô hình nhị phân làm sơ đồ trả thưởng cho Nhà đầu tư và tính hoa hồng dựa trên doanh số nhánh yếu của bạn (Xem lại mục 2, phần II), thông thường hoa hồng cân nhánh được trả theo chu kì 1 tuần hoặc 1 tháng 1 lần.

Để hiểu rõ hơn về khoản hoa hồng này, hãy xem ví dụ dưới đây.

Ví dụ: Dự án X quy định trả thưởng hoa hồng cân nhánh là 10% và tổng kết doanh số hàng tháng;

Trong tháng 4/2019, doanh của bạn tại:

+ Nhánh 1 đạt doanh số 10,000 USD (Nhánh mạnh)

+ Nhánh 2 đạt doanh số 5,000 USD (Nhánh yếu)

=> Hoa hồng cân nhánh bạn được nhận trong tháng 4 là 10% của 5,000 USD (tính hoa hồng trên nhánh yếu) tương ứng bạn sẽ nhận được 500 USD tiền hoa hồng cân nhánh.

4. Hoa hồng thụ động

Đây là khoản hoa hồng bạn được nhận khi dự án HYIP áp dụng mô hình mặt trời và thường những dự án HYIP này cũng có thiên hướng tập trung cho hệ thống trả thưởng nhiều, tức là dự án HYIP xây dựng theo hướng đa cấp tương tự như các dự án áp dụng mô hình nhị phân. Và, hoa hồng thụ động cũng được trả theo chu kì 1 tuần hoặc 1 tháng 1 lần.

Công thức tính hoa hồng thụ động như sau:

Hoa hồng thụ động = (% cấp bạn đang đứng – % nhánh cấp dưới) x Doanh số nhánh

Ví dụ: Dự án X phân chia khách hàng thành 3 cấp độ với mức % tương ứng như sau:

+ Cấp Đồng hưởng 3% hoa hồng trực tiếp

+ Cấp Bạc hưởng 5% hoa hồng trực tiếp

+ Cấp Vàng hưởng 10% hoa hồng trực tiếp

Trong tháng 4/2019, bạn đạt chi tiêu lên cấp Vàng và mời ra anh A, anh A trong tháng 4/2019 đạt chỉ tiêu lên cấp Bạc và doanh số nhóm anh A đạt 5,000 USD trong tháng.

=> Số tiền hoa hồng thụ động bạn được hưởng là:

Hoa hồng thụ động = (10% – 5%) x 5,000 USD = 250 USD

Vậy giả sử trong trường hợp nếu tuyến dưới của tôi có % hoa hồng cao hơn tôi thì sao?

Trong trường hợp này vì tuyến dưới của bạn có % hoa hồng cao hơn bạn, nên bạn sẽ không được nhận hoa hồng thụ động. Hãy tiếp tục cố gắng lên cấp để hưởng % hoa hồng thụ động nhé.

Ví dụ: Trong tháng 4/2019, bạn đạt chi tiêu lên cấp Bạc hưởng 5% hoa hồng trực tiếp và mời ra anh A, anh A trong tháng 4/2019 đạt chỉ tiêu lên cấp Vàng hưởng 10% hoa hồng trực tiếp. Lúc này, bạn sẽ không được hệ thống tính hoa hồng thụ động do anh A đã vượt cấp của bạn.

Nếu trường hợp tôi mời ra anh A, anh A có % hoa hồng thấp hơn tôi, anh A mời ra được 3 người trong đó:

+ Một người dưới cấp tôi nhưng vượt cấp anh A

+ Một người bằng cấp tôi đang đứng

+ Một người dưới cấp anh A

Vậy sẽ tính hoa hồng như thế nào?

Hãy xem ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn

Ví dụ: Dự án X phân chia khách hàng thành 4 cấp độ với mức % tương ứng như sau:

+ Cấp Chuyên viên hưởng 1% hoa hồng trực tiếp

+ Cấp Đồng hưởng 3% hoa hồng trực tiếp

+ Cấp Bạc hưởng 5% hoa hồng trực tiếp

+ Cấp Vàng hưởng 10% hoa hồng trực tiếp

Trong tháng 4/2019, bạn đạt chi tiêu lên cấp Vàng và mời ra anh A, anh A trong tháng 4/2019 đứng ở cấp Đồng và giới thiệu ra được 3 người bao gồm:

+ Người B đạt chỉ tiêu tháng lên cấp Bạc với doanh số 5,000 USD

+ Người C đạt chỉ tiêu tháng lên cấp Vàng với doanh số 10,000 USD

+ Người D mới tham gia ở cấp Chuyên viên với doanh số 1,000 USD

=> Với hệ thống của bạn đang sở hữu trong tháng 4/2019, bạn sẽ được nhận hoa hồng thụ động ở từng nhánh như sau:

+ Nhánh anh B: Vì anh B đứng ở cấp Bạc có % hoa hồng cao hơn anh A ở cấp Đồng là người giới thiệu anh B nên hệ thống sẽ bỏ qua anh A  và tính % hoa hồng thụ động bạn được hưởng tại nhánh anh B là:

(% của bạn – % anh B) x Doanh số anh B = (10% – 5%) x 5,000 USD = 250 USD

+ Nhánh anh C: Vì anh C đứng bằng với cấp bạn trong tháng nên hệ thống sẽ bỏ qua, bạn sẽ không được hưởng hoa hồng tại nhánh anh C

+ Nhánh anh D: Vì anh D đứng ở cấp Chuyên viên có % hoa hồng thấp hơn anh A ở cấp Đồng là người giới thiệu anh D nên hệ thống sẽ tính % hoa hồng thụ động bạn được hưởng tại nhánh anh D là:

(% của bạn – % anh A) x Doanh số anh D = (10% – 3%) x 1,000 USD = 70 USD

=> Tổng thu nhập hoa hồng thụ động của bạn trong tháng 4/2019 là: 250 USD + 70 USD = 320 USD

5. Hoa hồng từ thu nhập của tuyến dưới

Là khoản hoa hồng khi tuyến dưới của bạn phát sinh thu nhập từ việc phát triển hệ thống thì bạn sẽ được nhận được khoản hoa hồng này.

Ví dụ: Dự án X quy định trả hoa hồng từ thu nhập của tuyến dưới 3 tầng là 10%- 5%- 1%. Ngày 14/04/2019, bạn tham gia dự án và hệ thống của bạn phát sinh ra thành viên như sau:

+ Bạn giới thiệu được anh A

+ Anh A giới thiệu ra anh B đầu tư 1,000 USD; anh A có thu nhập 100 USD

+ Anh B giới thiệu ra anh C đầu tư 10,000 USD; anh B có thu nhập 1,000 USD

+ Anh C giới thiệu ra được anh D đầu tư 2,000 USD; anh C có thu nhập 200 USD

=> Bạn sẽ được hưởng hoa hồng từ thu nhập của tuyến dưới như sau:

+ Anh A là F1, có thu nhập 100 USD => Bạn hưởng 10% thu nhập tức 10$

+ Anh B là F2, có thu nhập 1,000 USD => Bạn hưởng 5% thu nhập tức 50$

+ Anh C là F3, có thu nhập 200 USD => Bạn hưởng 1% thu nhập tức 2$

6. Hoa hồng từ lãi của tuyến dưới

Là khoản hoa hồng khi tuyến dưới của bạn nhận được lãi từ việc đầu tư vào dự án thì bạn sẽ được hưởng khoản hoa hồng này.

Ví dụ: Dự án X trả lợi nhuận 5% hàng ngày và quy định trả hoa hồng từ lãi của tuyến dưới 3 tầng là 10%- 5%- 1%. Ngày 14/04/2019, nhóm của bạn nhận lãi như sau:

+ Bạn giới thiệu được anh A

+ Anh A đầu tư 1,000 USD, nhận lãi 5 USD

+ Anh B đầu tư 10,000 USD, nhận lãi 50 USD

+ Anh C đầu tư 2,000 USD, nhận lãi 10 USD

=> Bạn sẽ được hưởng hoa hồng từ lãi của tuyến dưới như sau:

+ Anh A là F1, nhận lãi 5 USD => Bạn hưởng 10% từ lãi tức 0.5$

+ Anh B là F2, nhận lãi 50 USD => Bạn hưởng 5% từ lãi tức 2.5$

+ Anh C là F3, nhận lãi 10 USD => Bạn hưởng 1% từ lãi tức 0.1$

IV. Các khoản thưởng đi kèm ngoài

1. Thưởng doanh số

Là khoản thưởng khi bạn đạt một mốc doanh số nhất định do dự án đề ra bạn sẽ được nhận khoản thưởng này. Ví dụ: Dự án X quy định khi doanh số nhóm đạt 10,000 USD sẽ thưởng 100 USD vào tài khoản.

Khoản thưởng này có thể có được cộng trực tiếp vào số dư tài khoản của bạn để rút ra hoặc cũng có thể được tạo thành một gói đầu tư mới.

Hãy nhớ rằng doanh số đội nhóm là mục tiêu hàng đầu mà admin dự án HYIP quan tâm và đánh giá kết quả làm việc của bạn.

2. Thưởng cấp bậc

Để khuyến khích mọi người nỗ lực làm việc và phát triển mở rộng hệ thống, các dự án HYIP thường phân thành viên thành các cấp bậc khác nhau và khi lên cấp, họ sẽ được thưởng một phần thưởng do dự án quy định có thể là sản phầm vật lí như ba lô, túi xách, đồng hồ, điện thoại, laptop, ô tô, du thuyền,….hay tiền hoặc có thể là % hoa hồng cao hơn.

V. Cách tính doanh số đội nhóm để lên cấp

Để lên cấp ngoài việc cá nhân bạn đầu tư ra, dự án sẽ yêu cầu bạn phải đạt một mốc doanh số theo quy định thì sẽ được lên cấp, tuy nhiên doanh số đội nhóm này có thể sẽ không tính toàn bộ tổng số tiền đầu tư từ bạn đổ xuống như sâu 10 tầng, 20 tầng, 30 tầng mà sẽ giới hạn số tầng và % doanh số của từng tầng để tính vào tổng doanh số chung của nhóm.

Hãy xem ví dụ dưới đây để hiểu hơn.

Ví dụ: Dự án X quy định doanh số đội nhóm để lên cấp, được tính theo mức như sau:

+ Tầng 1: Toàn bộ doanh số ở tầng 1 được cộng 100% vào tổng doanh số chung của đội nhóm. Ví dụ: Doanh số tầng 1 đạt 10,000 USD sẽ được cộng toàn bộ là 10,000 USD vào tổng doanh số chung của nhóm bạn.

+ Tầng 2: Toàn bộ doanh số ở tầng 2 được cộng 80% vào tổng doanh số chung của đội nhóm. Ví dụ: Doanh số tầng 2 đạt 20,000 USD sẽ được cộng 80% doanh số tương ứng là 16,000 USD vào tổng doanh số chung của nhóm bạn.

+ Tầng 3: Toàn bộ doanh số ở tầng 3 được cộng 60% vào tổng doanh số chung của đội nhóm. Ví dụ: Doanh số tầng 3 đạt 50,000 USD sẽ được cộng 60% doanh số tương ứng là 30,000 USD vào tổng doanh số chung của nhóm bạn.

+ Tầng 4: Toàn bộ doanh số ở tầng 4 được cộng 30% vào tổng doanh số chung của đội nhóm. Ví dụ: Doanh số tầng 3 đạt 200,000 USD sẽ được cộng 30% doanh số tương ứng là 60,000 USD vào tổng doanh số chung của nhóm bạn.

V. Kết luận

Như vậy qua bài viết mình đã hoàn thành việc cung cấp thông tin cho bạn về các khoản hoa hồng thường được áp dụng trong một dự án HYIP. Khi nắm chắc được nội dung của bài viết bạn sẽ hiểu rõ hơn về mô hình trả thưởng và cách trả thưởng mà dự án HYIP đang áp dụng trong thực tế để tư vấn cho khách hàng và đội nhóm của mình.


Cảm ơn bạn đã dành thời gian để đọc nội dung bài viết, nếu cần hỗ trợ hoặc giải đáp thông tin hãy để lại bình luận dưới bài viết này để mình có thể hỗ trợ bạn một cách nhanh nhất.

Chúc bạn luôn gặt hái nhiều thành công!

Trân trọng,

*Follow us: Channel | Telegram | Facebook | Twitter | Youtube | Zalo

0 0 votes
Article Rating

Theo dõi
Thông báo về
guest

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Hoa hồng giới thiệu (Phần 1): Khái niệm và giải đáp vấn đề căn bản

Hưỡng dẫn nhận 100k miễn phí thật đơn giản với Ví MOMO dành cho chủ thẻ VCB, OCB, VPB