in

Lộ trình SegWit, kịch bản UASF và tương lai của Bitcoin

Sự kiện SegWit

Kịch bản về sự kiện SegWit có thể xảy ra cho tương lai của Bitcoin:

User Activated Soft Fork (UASF) – được ấn định là ngày 01/08/2017. Nếu SegWit (BIP 141) không được kích hoạt trước hoặc trong thời điểm này, Bitcoin sẽ có nguy cơ bị chia tách. Điều này sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với các trader của Bitcoin, lẫn các loại tiền tệ kỹ thuật số khác.

Còn SegWit2x bao gồm SegWit và một Hard Fork để tăng kích thước khối lên 2Mb, là một thoả hiệp giữa cộng đồng thợ mỏ tại hội nghị Consensus 2017. Có nhiều lo ngại cho rằng SegWit2x chưa được kiểm chứng và có thể thực hiện trước ngày 01/08. Nếu SegWit2x được kích hoạt thành công, Bitcoin sẽ tạm thời không còn gặp rắc rối.

Để kích hoạt SegWit2x, cần phải có 80% sức mạnh tính toán báo hiệu cho 336 khối. Nghĩa là mất 56 tiếng để hoàn thành. Nhưng thực tế SegWit2x cần bị khoá lại trước ngày 29/07 để có thể có hiệu lực vào ngày 01/08.

Ngày 14/07 (tạm hoãn)

̶V̶̶à̶̶o̶ ̶n̶̶g̶̶à̶̶y̶ ̶n̶̶à̶̶y̶ ̶c̶̶á̶̶c̶ ̶t̶̶h̶̶ợ̶ ̶m̶̶ỏ̶ ̶p̶̶h̶̶ầ̶̶n̶ ̶m̶̶ề̶̶m̶ ̶v̶̶í̶ ̶v̶̶à̶ ̶c̶̶á̶̶c̶ ̶n̶̶o̶̶d̶̶e̶ ̶c̶̶ó̶ ̶t̶̶h̶̶ể̶ ̶t̶̶ả̶̶i̶ ̶p̶̶h̶̶ầ̶̶n̶ ̶m̶̶ề̶̶m̶ ̶B̶̶T̶̶C̶̶1̶ ̶S̶̶e̶̶g̶̶W̶̶i̶̶t̶̶2̶̶x̶ ̶đ̶̶ể̶ ̶t̶̶h̶̶ử̶ ̶n̶̶g̶̶h̶̶i̶̶ệ̶̶m̶̶.̶ ̶B̶̶T̶̶C̶̶1̶ ̶đ̶̶ư̶̶ợ̶̶c̶ ̶p̶̶h̶̶á̶̶t̶ ̶h̶̶à̶̶n̶̶h̶ ̶n̶̶g̶̶à̶̶y̶ ̶3̶̶0̶̶0̶̶6̶ ̶d̶̶o̶ ̶đ̶̶ó̶ ̶k̶̶h̶̶ô̶̶n̶̶g̶ ̶c̶̶ó̶ ̶g̶̶ì̶̶ ̶n̶̶g̶̶ạ̶̶c̶ ̶n̶̶h̶̶i̶̶ê̶̶n̶ ̶k̶̶h̶̶i̶ ̶h̶̶i̶̶ệ̶̶u̶ ̶l̶̶ự̶̶c̶ ̶c̶̶ủ̶̶a̶ ̶c̶̶á̶̶c̶ ̶b̶̶ê̶̶n̶ ̶k̶̶ý̶ ̶k̶̶ế̶̶t̶ ̶v̶̶à̶̶o̶ ̶h̶̶i̶̶ệ̶̶p̶ ̶đ̶̶ị̶̶n̶̶h̶ ̶N̶̶Y̶̶A̶ ̶s̶̶ẽ̶ ̶c̶̶h̶̶í̶̶n̶̶h̶ ̶t̶̶h̶̶ứ̶̶c̶ ̶đ̶̶i̶ ̶v̶̶à̶̶o̶ ̶h̶̶o̶̶ạ̶̶t̶ ̶đ̶̶ộ̶̶n̶̶g̶̶.̶̶

T̶̶h̶̶ị̶ ̶t̶̶r̶̶ư̶̶ờ̶̶n̶̶g̶ ̶s̶̶ẽ̶ ̶p̶̶h̶̶ả̶̶n̶ ̶ứ̶̶n̶̶g̶ ̶t̶̶í̶̶c̶̶h̶ ̶c̶̶ự̶̶c̶ ̶h̶̶o̶̶ặ̶̶c̶ ̶t̶̶i̶̶ê̶̶u̶ ̶c̶̶ự̶̶c̶ ̶t̶̶u̶̶ỳ̶ ̶t̶̶h̶̶e̶̶o̶ ̶t̶̶i̶̶ế̶̶n̶̶g̶ ̶n̶̶ó̶̶i̶ ̶c̶̶ủ̶̶a̶ ̶n̶̶h̶̶ữ̶̶n̶̶g̶ ̶t̶̶h̶̶ợ̶ ̶m̶̶ỏ̶ ̶c̶̶ó̶ ̶u̶̶y̶ ̶t̶̶í̶̶n̶ ̶v̶̶ề̶ ̶t̶̶ì̶̶̶n̶̶h̶ ̶t̶̶r̶̶ạ̶̶n̶̶g̶ ̶c̶̶ủ̶̶a̶ ̶c̶̶ô̶̶n̶̶g̶ ̶n̶̶g̶̶h̶̶ệ̶ ̶S̶̶e̶̶g̶̶W̶̶i̶̶t̶̶2̶̶x̶̶.̶ ̶G̶̶i̶̶á̶ ̶B̶̶i̶̶t̶̶c̶̶o̶̶i̶̶n̶ ̶c̶̶ó̶ ̶t̶̶h̶̶ể̶ ̶d̶̶a̶̶o̶ ̶đ̶̶ộ̶̶n̶̶g̶ ̶t̶̶r̶̶o̶̶n̶̶g̶ ̶g̶̶i̶̶a̶̶i̶ ̶đ̶̶o̶̶ạ̶̶n̶ ̶n̶̶à̶̶y̶ ̶c̶̶h̶̶o̶ ̶đ̶̶ế̶̶n̶ ̶n̶̶g̶̶à̶̶y̶ ̶0̶̶1̶̶/0̶̶8̶̶.̶

Update 15/07 : Tạm hoãn thử nghiệm SegWit2x

 

Update 16/07 : ViaBTC tuyên bố sẽ đặt tên là “Bitcoin Cash – BCC” cho token mới sau khi kích hoạt UAHF

 

Update 17/07: ViaBTC thông báo sẽ mở mining mới có tên là BCC vào ngày 22/07 và tham gia UAHF lúc 12:20 UTC ngày 01/08. Cũng trong ngày 22/07, ViaBTC sẽ niêm yết BCC và BTC_BTCFrozen2, tỉ lệ quy đổi 1:1 cả 2 chiều

. https://medium.com/@ViaBTC/statement-on-bitcoin-user-activated-hard-fork-6e7aebb67e67

 

Update 18/07: OKCoin cho biết sẽ cùng ViaBTC niêm yết Bitcoin ABC dưới tên gọi là “BCC – Bitcoin Cash”

https://blog.okex.com/2017/07/17/how-okex-is-preparing-for-the-potential-bitcoin-forks/

 

Ngày 21/07

Những thợ mỏ chính thức báo hiệu cho SegWit2x. Có vẻ như mốc 80% này dễ dàng để vượt tới và mọi người có thể thở phào nhẹ nhõm vì sự kiện UASF không thể xảy ra.

Nếu % báo hiệu cho UASF quá thấp, thị trường sẽ lao dốc dữ dội. Hiện vẫn chưa nắm chắc các sàn giao dịch sẽ đối phó với nhiều loại Bitcoin mới như thế nào. Có thể các trader sẽ bán BTC và chờ mọi thứ trở nên rõ ràng hơn.

Nếu % báo hiệu cho UASF không áp đảo về hướng tích cực lẫn tiêu cực (50:50), thị trường cũng có nguy cơ sụt giảm, nhưng các trader vẫn sẽ giữ hy vọng SegWit2x sẽ thành công.

Ngày 29/07

Hạn chót của SegWit2x bị khoá, lý do đã trình bày ở trên. Nếu thất bại, kế hoạch này sẽ sụp đổ.

Không sao cả vẫn còn SegWit (BIP 141), hạn chót của BIP 141 là ngày 31/07 để cứu lấy thị trường. Điều này đòi hỏi 95% sức mạnh tính toán báo hiệu hỗ trợ cho giai đoạn thứ 20 để kích hoạt SegWit. Điều này có vẻ không thể xảy ra vì thợ mỏ muốn kích hoạt SegWit bằng SegWit2x.

Nếu các sàn giao dịch có động thái phân tích rõ cho người dùng cách thức chia tách Bitcoin hay Hard Fork sẽ như thế nào, các trader có thể không bán tháo tài sản. Tuy nhiên điều này có thể dẫn đến một số rắc rối khác.

Ngày 01/08

Giả sử SegWit2x thất bại và dẫn đến UASF, sẽ có 4 loại Bitcoin xuất hiện.

UASF thất bại (BIP 148)

Điều này xảy ra khi số lượng sức mạnh tính toán ủng hộ cho UASF rất thấp và các sàn giao dịch sẽ không hỗ trợ cho BIP 148.

Đây là cơ hội để các thợ mỏ theo trường phái “big-block” thực hiện Hard Fork để tạo ra một khối Bitcoin với kích thước lớn. Trong đó có Jihan Wu – ông cho biết sẽ bắt đầu Hard Fork cho dù UASF có thành công hay thất bại. Không có gì chắc chắn Hard Fork của Jihan Wu sẽ không gặp bất kỳ vấn đề nào, nhưng đây là cơ hội để nói lên quan điểm của mình. Nếu Jihan Wu thành công, giá Bitcoin sẽ vượt lên trên 3.000 USD.

UASF trở nên lộn xộn

Đối với kịch bản này, nếu BIP 148 có dưới 51% sức mạnh tính toán, đây là một giả thiết tồi tệ. Nhưng không sao cả, đã có Jihan Wu ở đây. Có nguy cơ Bitcoin Core sẽ tiến hành fork thuật toán Proof of Work và làm cho tất cả thiết bị phần cứng ASIC của Jihan Wu trở nên vô dụng với phiên bản Bitcoin 148.

Và bây giờ chúng ta sẽ có 4 loại Bitcoin mới: BIP 148 Bitcoin, new POW BIP 148 Bitcoin, Legacy Bitcoin, Hard Fork Bitcoin. Và không thể dự đoán được loại Bitcoin nào sẽ đủ mạnh để tồn tại. Người dùng không đủ kiến thức sẽ bị mắc bẫy ở đây. Điều đó có thể làm cho họ có cái nhìn thiếu thiện cảm về Bitcoin, hoặc họ chuyển sang đầu tư Ether.

Điều quan trọng nhất là phải có ít nhất 1 sàn giao dịch hỗ trợ cho phiên bản Bitcoin mới này. Không giống như cuộc chiến giữa Ethereum và Ethereum Classic, vì vốn hoá của họ chỉ dưới 1 tỷ USD thời điểm đó. Đây sẽ là cuộc chiến tôn giáo để tìm ra loại nào mới là Bitcoin.

UASF thành công

Nếu BIP 148 có trên 51% sức mạnh tính toán, những người ủng hộ cho UASF sẽ chiến thắng. Sàn giao dịch không có bất kỳ lý do gì để hỗ trợ cho Legacy Bitcoin, Jihan Wu sẽ tạm thời rút khỏi cuộc chơi.

Và BIP 148 Bitcoin sẽ chính thức được công nhận là Bitcoin “thật”. Cơn bão đi qua, Bitcoin đang từ dưới mức giá 2.000 USD, thậm chí là dưới 1.000 USD, sẽ nhanh chóng bức phá 3.000 USD và vượt lên 5.000 USD.

Mối bất hoà giữa thợ mỏ và Bitcoin Core về một khối BTC có kích thước lớn sẽ tạm thời lắng xuống, nhưng vẫn sôi sục trong thợ mỏ và tiếp tục chờ đợi một sự kiện khác như UASF.

Tham khảo : Bitcoinvietnamnews

0 0 votes
Article Rating

Theo dõi
Thông báo về
guest

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bitcoin sẽ đạt 500,000 USD trong vòng 3 năm tới ?

Liên minh Doanh nghiệp sử dụng Ethereum (EEA) trở thành Blockchain mã nguồn mở lớn nhất thế giới