HYIP Report W.2223
in

HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.22/23 từ ngày 29/05 – 04/06/2023

Xin chào cộng đồng Nhà đầu tư!

Như thường lệ vào ngày thứ Hai hàng tuần, HC4M Club sẽ xuất bản báo cáo tổng hợp về các chương trình đầu tư HYIP. Nội dung của bản báo cáo này sẽ xoay quanh các tin tức từ những chương trình đầu tư do HC4M Club giới thiệu và đăng tải cũng như cập nhật các chương trình mới, các chương trình ngừng thanh toán trong tuần.

Hãy luôn theo dõi và đón đọc tin tức từ chúng tôi!

I. Dự án mới bổ sung.

Không có dự án mới được bổ sung trong tuần qua.


II. Dự án đang thanh toán.

1. EXVAM – 26 ngày trực tuyến.

Dự án đang phát triển tốt, trả lãi và thanh toán tiền đều đặn cho nhà đầu tư tham gia.

Không có tin tức cập nhật mới từ dự án trong tuần qua.

exvam 1024x750 - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.22/23 từ ngày 29/05 – 04/06/2023

THÔNG TIN DỰ ÁN

Danh mục Premium list
Ngày bắt đầu 10/05/2023
Ngày thêm vào blog 12/05/2023
Kế hoạch đầu tư
7% mỗi ngày trong 20 ngày, không hoàn gốc
Gửi tiền tối thiểu 25$
Rút tiền tối thiểu
5$
Kiểu rút tiền  Instant 
Phương thức thanh toán EpayCore e1633100984325 - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.22/23 từ ngày 29/05 – 04/06/2023  Bitcoin - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.22/23 từ ngày 29/05 – 04/06/2023  eth e1682496295788 - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.22/23 từ ngày 29/05 – 04/06/2023  litecoin - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.22/23 từ ngày 29/05 – 04/06/2023  Doge - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.22/23 từ ngày 29/05 – 04/06/2023  xrp - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.22/23 từ ngày 29/05 – 04/06/2023  Tron - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.22/23 từ ngày 29/05 – 04/06/2023  busd.bep20 e1682496325207 - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.22/23 từ ngày 29/05 – 04/06/2023  Binance - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.22/23 từ ngày 29/05 – 04/06/2023  usdt - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.22/23 từ ngày 29/05 – 04/06/2023 
Hoa hồng giới thiệu 6% – 3% – 1%
Quỹ bảo hiểm 500$
Tiền gửi của chúng tôi 350$
Hoàn tiền 3% số tiền gửi

Our review

_________

2. XAAREX – 23 ngày trực tuyến.

Dự án đang phát triển tốt, trả lãi và thanh toán tiền đều đặn cho nhà đầu tư tham gia.

Không có tin tức cập nhật mới từ dự án trong tuần qua.

xaarex review - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.22/23 từ ngày 29/05 – 04/06/2023

THÔNG TIN DỰ ÁN

Danh mục Standard list
Ngày bắt đầu 13/05/2023
Ngày thêm vào blog 23/05/2023
Kế hoạch đầu tư
0.9% – 1.5% mỗi ngày trong 20 – 70 ngày làm việc, hoàn gốc
Gửi tiền tối thiểu 50$
Rút tiền tối thiểu
5$ TRX; 30$ USDT TRC20;…
Kiểu rút tiền  Manual 
Phương thức thanh toán Bitcoin - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.22/23 từ ngày 29/05 – 04/06/2023  litecoin - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.22/23 từ ngày 29/05 – 04/06/2023  dash e1684816718668 - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.22/23 từ ngày 29/05 – 04/06/2023  ZCash e1684816746247 - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.22/23 từ ngày 29/05 – 04/06/2023  Tron - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.22/23 từ ngày 29/05 – 04/06/2023   usdt - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.22/23 từ ngày 29/05 – 04/06/2023 
Hoa hồng giới thiệu 9% – 6% – 4% – 4% – 3% – 3% – 2% – 2% – 1% – 1% + thưởng doanh số nhóm
Quỹ bảo hiểm Đang cập nhật
Tiền gửi của chúng tôi 500$
Hoàn tiền 5% số tiền gửi

Our review

_________

3. DIXXI – 78 ngày trực tuyến.

Dự án đang phát triển tốt, trả lãi và thanh toán tiền đều đặn cho nhà đầu tư tham gia.

Không có tin tức cập nhật mới từ dự án trong tuần qua.

dixxi la gi 1024x801 - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.22/23 từ ngày 29/05 – 04/06/2023

THÔNG TIN DỰ ÁN

Danh mục Standard list
Ngày bắt đầu 19/03/2023
Kế hoạch đầu tư 0.8%- 1% mỗi ngày đến khi đạt 100%- 200% sẽ đóng gói đầu tư, hoàn gốc cuối chu kì đầu tư. Hủy gói bất kì
Gửi tiền tối thiểu 100$
Rút tiền tối thiểu
5$
Kiểu rút tiền  Instant 
Phương thức thanh toán Bitcoin - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.22/23 từ ngày 29/05 – 04/06/2023  ethereum - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.22/23 từ ngày 29/05 – 04/06/2023  usdt - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.22/23 từ ngày 29/05 – 04/06/2023 
Hoa hồng giới thiệu 5%
Quỹ bảo hiểm Đang cập nhật
Tiền gửi của chúng tôi 500$
Hoàn tiền 2.5% số tiền gửi

Our review

_________

4. Apex One – 43 ngày trực tuyến.

Dự án đang phát triển tốt, trả lãi và thanh toán tiền đều đặn cho nhà đầu tư tham gia.

Không có tin tức cập nhật mới từ dự án trong tuần qua.

apex one la gi 1024x685 - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.22/23 từ ngày 29/05 – 04/06/2023

THÔNG TIN DỰ ÁN

Danh mục Standard list
Ngày bắt đầu 23/04/2023
Ngày thêm vào blog 03/05/2023
Kế hoạch đầu tư 0.2275% – 1.2778% hàng ngày trong 20 – 250 ngày, hoàn gốc cuối chu kì
Gửi tiền tối thiểu 30$
Rút tiền tối thiểu
3$
Kiểu rút tiền  Manual 
Phương thức thanh toán Bitcoin - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.22/23 từ ngày 29/05 – 04/06/2023  eth e1682496295788 - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.22/23 từ ngày 29/05 – 04/06/2023  litecoin - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.22/23 từ ngày 29/05 – 04/06/2023  Doge - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.22/23 từ ngày 29/05 – 04/06/2023  xrp - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.22/23 từ ngày 29/05 – 04/06/2023  Tron - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.22/23 từ ngày 29/05 – 04/06/2023  busd.bep20 e1682496325207 - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.22/23 từ ngày 29/05 – 04/06/2023  Binance - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.22/23 từ ngày 29/05 – 04/06/2023  usdt - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.22/23 từ ngày 29/05 – 04/06/2023 
Hoa hồng giới thiệu 3%- 2%- 1%- 1%- 1% (up to 7%- 5%- 4%- 1%- 1%)
Quỹ bảo hiểm Đang cập nhật
Tiền gửi của chúng tôi 500$
Hoàn tiền 2% số tiền gửi

Our review

_________

5. Merjes Group – 42 ngày trực tuyến.

Dự án đang phát triển tốt, trả lãi và thanh toán tiền đều đặn cho nhà đầu tư tham gia.

Không có tin tức cập nhật mới từ dự án trong tuần qua.

merjes group review 1024x768 - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.22/23 từ ngày 29/05 – 04/06/2023

THÔNG TIN DỰ ÁN

Danh mục Standard list
Ngày bắt đầu 19/03/2023
Ngày thêm vào blog 04/05/2023
Kế hoạch đầu tư
1% – 3% hàng ngày và nhận mãi mãi, không hoàn gốc
Gửi tiền tối thiểu 25$
Rút tiền tối thiểu
250 TRX, 0.04 BNB, 10 USDT TRC20, 10 USDT BEP20, 10 USDC TRC20, 10 BUSD, 100 USDT ERC20, 0.001 BTC, 0.05 ETH, 0.1 LTC, 20 XRP, 0.2 DASH, 0.1 BCH, 250 DOGE
Kiểu rút tiền  Manual 
Phương thức thanh toán Bitcoin - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.22/23 từ ngày 29/05 – 04/06/2023  eth e1682496295788 - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.22/23 từ ngày 29/05 – 04/06/2023  litecoin - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.22/23 từ ngày 29/05 – 04/06/2023  Doge - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.22/23 từ ngày 29/05 – 04/06/2023  xrp - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.22/23 từ ngày 29/05 – 04/06/2023  Tron - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.22/23 từ ngày 29/05 – 04/06/2023  busd.bep20 e1682496325207 - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.22/23 từ ngày 29/05 – 04/06/2023  Binance - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.22/23 từ ngày 29/05 – 04/06/2023  usdt - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.22/23 từ ngày 29/05 – 04/06/2023 
Hoa hồng giới thiệu 3% – 2% – 1% (up to 20%- 18%- 13%- 10%- 5%- 3%- 2%- 1%- 0.5%) + thu nhập từ lãi ngày của tuyến dưới
Quỹ bảo hiểm Đang cập nhật
Tiền gửi của chúng tôi 500$
Hoàn tiền 2% số tiền gửi

Our review


II. Dự án ngừng hoạt động

Tuần qua, vào ngày 02/06, dự án Shuttle Rent đã ngừng hoạt động sau 79 ngày trực tuyến.

LỜI KẾT

Như vậy, chúng tôi vừa hoàn thành xong bản báo cáo tuần thứ 22 của năm 2023 về tin tức các dự án được HC4M giới thiệu. Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào cần giải đáp, hãy để lại phản hồi dưới bài viết để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn một cách nhanh nhất.

Sự đồng hành và ủng hộ của bạn luôn là động lực to lớn giúp HC4M Club ngày càng phát triển và tiến xa hơn.

Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại bạn vào báo cáo tuần tiếp theo.

Chúc bạn đầu tuần làm việc tràn đầy năng lượng và nhiều niềm vui!

Trân trọng,

QTV. HC4M Club.

*Tìm hiểu về HYIP tại: https://hyipcenter4me.com/category/kien-thuc-hyip


Lưu ý quan trọng: Những thông tin giới thiệu và đánh giá trong bài viết do chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời mời chào và khuyến khích tham gia đầu tư, quyền quyết định nằm trong tay bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn đã hiểu đúng bản chất của đầu tư HYIP và các chương trình này trước khi tham gia vào đầu tư cũng như tự chịu trách nhiệm với quyết định của bản thân.

Nhắc nhở trước khi đầu tư:

  • Kiểm tra trạng thái hoạt động của dự án trước khi đầu tư;
  • Luôn thực hiện rút tiền đều đặn từ dự án khi có đủ số dư tối thiểu để rút;
  • Đa dạng hóa và không nên đầu tư toàn bộ số tiền của bạn vào một dự án;
  • Đầu tư bằng tiền nhàn rỗi;
  • Lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng lớn. Vì vậy, hãy chuẩn bị cho thực tế là có khả năng mất tiền cao.

*Follow us: Channel | Telegram | Facebook | Twitter | Youtube | Zalo

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo về
guest

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
HYIP Report W.2123

HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.21/23 từ ngày 22/05 – 28/05/2023

castalt la gi

[SCAM – NGỪNG ĐẦU TƯ] CASTALT: Lợi nhuận 3% mỗi ngày – Thanh toán tức thì – Hoàn trả 2% tiền gửi!