HYIP Report W.2123
in

HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.21/23 từ ngày 22/05 – 28/05/2023

Xin chào cộng đồng Nhà đầu tư!

Như thường lệ vào ngày thứ Hai hàng tuần, HC4M Club sẽ xuất bản báo cáo tổng hợp về các chương trình đầu tư HYIP. Nội dung của bản báo cáo này sẽ xoay quanh các tin tức từ những chương trình đầu tư do HC4M Club giới thiệu và đăng tải cũng như cập nhật các chương trình mới, các chương trình ngừng thanh toán trong tuần.

Hãy luôn theo dõi và đón đọc tin tức từ chúng tôi!

I. Dự án mới bổ sung.

1. XAAREX – Lợi nhuận lên tới 1.5% mỗi ngày.

XAAREX  là một công ty tài chính kỹ thuật số hàng đầu cung cấp các giải pháp đầu tư phức tạp cho các cá nhân trên toàn thế giới. Hoạt động của công ty bao gồm giao dịch trên thị trường chứng khoán và tiền điện tử, tạo cơ hội quản lý rủi ro có thẩm quyền và đa dạng hóa danh mục đầu tư.

XAAREX là công ty được đăng ký chính thức tại Hoa Kỳ (đăng kí số 20231061646) và Vương quốc Anh (đăng kí số 14563909 ). 

xaarex review

THÔNG TIN DỰ ÁN

Danh mụcStandard list
Ngày bắt đầu13/05/2023
Ngày thêm vào blog23/05/2023
Kế hoạch đầu tư
0.9% – 1.5% mỗi ngày trong 20 – 70 ngày làm việc, hoàn gốc
Gửi tiền tối thiểu50$
Rút tiền tối thiểu
5$ TRX; 30$ USDT TRC20;…
Kiểu rút tiền Manual 
Phương thức thanh toánBitcoin - XAAREX: Dự án đầu tư dài hạn - Lên tới 1.5% mỗi ngày - Hoàn trả 5% tiền gửi  litecoin - XAAREX: Dự án đầu tư dài hạn - Lên tới 1.5% mỗi ngày - Hoàn trả 5% tiền gửi  dash e1684816718668 - XAAREX: Dự án đầu tư dài hạn - Lên tới 1.5% mỗi ngày - Hoàn trả 5% tiền gửi  ZCash e1684816746247 - XAAREX: Dự án đầu tư dài hạn - Lên tới 1.5% mỗi ngày - Hoàn trả 5% tiền gửi  Tron - XAAREX: Dự án đầu tư dài hạn - Lên tới 1.5% mỗi ngày - Hoàn trả 5% tiền gửi   usdt - XAAREX: Dự án đầu tư dài hạn - Lên tới 1.5% mỗi ngày - Hoàn trả 5% tiền gửi 
Hoa hồng giới thiệu9% – 6% – 4% – 4% – 3% – 3% – 2% – 2% – 1% – 1% + thưởng doanh số nhóm
Quỹ bảo hiểmĐang cập nhật
Tiền gửi của chúng tôi500$
Hoàn tiền5% số tiền gửi

Our review


II. Dự án đang thanh toán.

1. EXVAM – 19 ngày trực tuyến.

Dự án đang phát triển tốt, trả lãi và thanh toán tiền đều đặn cho nhà đầu tư tham gia.

Không có tin tức cập nhật mới từ dự án trong tuần qua.

exvam

THÔNG TIN DỰ ÁN

Danh mụcPremium list
Ngày bắt đầu10/05/2023
Ngày thêm vào blog12/05/2023
Kế hoạch đầu tư
7% mỗi ngày trong 20 ngày, không hoàn gốc
Gửi tiền tối thiểu25$
Rút tiền tối thiểu
5$
Kiểu rút tiền Instant 
Phương thức thanh toánEpayCore e1633100984325 - EXVAM: lợi nhuận 7% mỗi ngày - Hoàn trả 100% hoa hồng - Bảo hiểm 500$!  Bitcoin - EXVAM: lợi nhuận 7% mỗi ngày - Hoàn trả 100% hoa hồng - Bảo hiểm 500$!  eth e1682496295788 - EXVAM: lợi nhuận 7% mỗi ngày - Hoàn trả 100% hoa hồng - Bảo hiểm 500$!  litecoin - EXVAM: lợi nhuận 7% mỗi ngày - Hoàn trả 100% hoa hồng - Bảo hiểm 500$!  Doge - EXVAM: lợi nhuận 7% mỗi ngày - Hoàn trả 100% hoa hồng - Bảo hiểm 500$!  xrp - EXVAM: lợi nhuận 7% mỗi ngày - Hoàn trả 100% hoa hồng - Bảo hiểm 500$!  Tron - EXVAM: lợi nhuận 7% mỗi ngày - Hoàn trả 100% hoa hồng - Bảo hiểm 500$!  busd.bep20 e1682496325207 - EXVAM: lợi nhuận 7% mỗi ngày - Hoàn trả 100% hoa hồng - Bảo hiểm 500$!  Binance - EXVAM: lợi nhuận 7% mỗi ngày - Hoàn trả 100% hoa hồng - Bảo hiểm 500$!  usdt - EXVAM: lợi nhuận 7% mỗi ngày - Hoàn trả 100% hoa hồng - Bảo hiểm 500$! 
Hoa hồng giới thiệu6% – 3% – 1%
Quỹ bảo hiểm500$
Tiền gửi của chúng tôi350$
Hoàn tiền6% số tiền gửi

Our review

_________

2. Mingo Global – 38 ngày trực tuyến.

Dự án đang phát triển tốt, trả lãi và thanh toán tiền đều đặn cho nhà đầu tư tham gia.

Không có tin tức cập nhật mới từ dự án trong tuần qua.

mingo global

THÔNG TIN DỰ ÁN

Danh mụcPremium list
Ngày bắt đầu21/04/2023
Kế hoạch đầu tư0.9%- 1.9% mỗi ngày trong 15- 65 ngày làm việc, hoàn gốc
Gửi tiền tối thiểu100$
Rút tiền tối thiểu
10$ USDT BEP20; 40$ USDT TRC20;….
Kiểu rút tiền Manual 
Phương thức thanh toánBitcoin - Mingo Global: lợi nhuận lên tới 1.9% mỗi ngày - Hoàn trả 100% hoa hồng giới thiệu!  eth e1682496295788 - Mingo Global: lợi nhuận lên tới 1.9% mỗi ngày - Hoàn trả 100% hoa hồng giới thiệu!  litecoin - Mingo Global: lợi nhuận lên tới 1.9% mỗi ngày - Hoàn trả 100% hoa hồng giới thiệu!  Doge - Mingo Global: lợi nhuận lên tới 1.9% mỗi ngày - Hoàn trả 100% hoa hồng giới thiệu!  xrp - Mingo Global: lợi nhuận lên tới 1.9% mỗi ngày - Hoàn trả 100% hoa hồng giới thiệu!  Tron - Mingo Global: lợi nhuận lên tới 1.9% mỗi ngày - Hoàn trả 100% hoa hồng giới thiệu!  busd.bep20 e1682496325207 - Mingo Global: lợi nhuận lên tới 1.9% mỗi ngày - Hoàn trả 100% hoa hồng giới thiệu!  Binance - Mingo Global: lợi nhuận lên tới 1.9% mỗi ngày - Hoàn trả 100% hoa hồng giới thiệu!  usdt - Mingo Global: lợi nhuận lên tới 1.9% mỗi ngày - Hoàn trả 100% hoa hồng giới thiệu! 
Hoa hồng giới thiệu4%- 1%- 1% (up to 15%- 8%- 6%- 4%- 3%- 2%- 2%- 1%) + thưởng doanh số nhóm
Quỹ bảo hiểm0$
Tiền gửi của chúng tôi1,000$
Hoàn tiền4% số tiền gửi

Our review

_________

3. DIXXI – 71 ngày trực tuyến.

Dự án đang phát triển tốt, trả lãi và thanh toán tiền đều đặn cho nhà đầu tư tham gia.

Không có tin tức cập nhật mới từ dự án trong tuần qua.

dixxi la gi

THÔNG TIN DỰ ÁN

Danh mụcStandard list
Ngày bắt đầu19/03/2023
Kế hoạch đầu tư0.8%- 1% mỗi ngày đến khi đạt 100%- 200% sẽ đóng gói đầu tư, hoàn gốc cuối chu kì đầu tư. Hủy gói bất kì
Gửi tiền tối thiểu100$
Rút tiền tối thiểu
5$
Kiểu rút tiền Instant 
Phương thức thanh toánBitcoin - DIXXI: nền tảng cho vay - lợi nhuận lên tới 1% mỗi ngày - hoàn trả 2.5% tiền gửi!  ethereum - DIXXI: nền tảng cho vay - lợi nhuận lên tới 1% mỗi ngày - hoàn trả 2.5% tiền gửi!  usdt - DIXXI: nền tảng cho vay - lợi nhuận lên tới 1% mỗi ngày - hoàn trả 2.5% tiền gửi! 
Hoa hồng giới thiệu5%
Quỹ bảo hiểm0$
Tiền gửi của chúng tôi500$
Hoàn tiền2.5% số tiền gửi

Our review

_________

4. Shuttle Rent – 75 ngày trực tuyến.

Dự án đang phát triển tốt, trả lãi và thanh toán tiền đều đặn cho nhà đầu tư tham gia.

Không có tin tức cập nhật mới từ dự án trong tuần qua.

shuttle rent

THÔNG TIN DỰ ÁN

Danh mụcPremium list
Ngày bắt đầu10/02/2020
Ngày thiết kế lại15/03/2023
Kế hoạch đầu tư3%- 4.7% mỗi ngày làm việc và 1.25%- 1.8% mỗi ngày cuối tuần trong 60 ngày. Không hoàn gốc
Gửi tiền tối thiểu50$
Rút tiền tối thiểu
0.005 BTC; 0.05 BNB; 0.01 ETH; $10 USDT TRC20;…
Kiểu rút tiền Instant 
Phương thức thanh toánBitcoin - Shuttle Rent: Dự án cho thuê xe - Lợi nhuận lên tới 4.7%/ngày - Hoàn trả 2.5% tiền gửi!  ethereum - Shuttle Rent: Dự án cho thuê xe - Lợi nhuận lên tới 4.7%/ngày - Hoàn trả 2.5% tiền gửi!  litecoin - Shuttle Rent: Dự án cho thuê xe - Lợi nhuận lên tới 4.7%/ngày - Hoàn trả 2.5% tiền gửi!  Tron - Shuttle Rent: Dự án cho thuê xe - Lợi nhuận lên tới 4.7%/ngày - Hoàn trả 2.5% tiền gửi!  Binance - Shuttle Rent: Dự án cho thuê xe - Lợi nhuận lên tới 4.7%/ngày - Hoàn trả 2.5% tiền gửi!  usdt - Shuttle Rent: Dự án cho thuê xe - Lợi nhuận lên tới 4.7%/ngày - Hoàn trả 2.5% tiền gửi! 
Hoa hồng giới thiệu5%- 1%- 1% (up to 15%- 3%- 2%- 2%- 1%) + thưởng doanh số lên đến $505,000
Quỹ bảo hiểm0$
Tiền gửi của chúng tôi500$
Hoàn tiền2.5% số tiền gửi

Our review

_________

5. Apex One – 36 ngày trực tuyến.

Dự án đang phát triển tốt, trả lãi và thanh toán tiền đều đặn cho nhà đầu tư tham gia.

Không có tin tức cập nhật mới từ dự án trong tuần qua.

apex one la gi

THÔNG TIN DỰ ÁN

Danh mụcStandard list
Ngày bắt đầu23/04/2023
Ngày thêm vào blog03/05/2023
Kế hoạch đầu tư0.2275% – 1.2778% hàng ngày trong 20 – 250 ngày, hoàn gốc cuối chu kì
Gửi tiền tối thiểu30$
Rút tiền tối thiểu
3$
Kiểu rút tiền Manual 
Phương thức thanh toánBitcoin - Apex One: lợi nhuận lên tới 1.27% mỗi ngày - Hoàn trả 2% tiền gửi!  eth e1682496295788 - Apex One: lợi nhuận lên tới 1.27% mỗi ngày - Hoàn trả 2% tiền gửi!  litecoin - Apex One: lợi nhuận lên tới 1.27% mỗi ngày - Hoàn trả 2% tiền gửi!  Doge - Apex One: lợi nhuận lên tới 1.27% mỗi ngày - Hoàn trả 2% tiền gửi!  xrp - Apex One: lợi nhuận lên tới 1.27% mỗi ngày - Hoàn trả 2% tiền gửi!  Tron - Apex One: lợi nhuận lên tới 1.27% mỗi ngày - Hoàn trả 2% tiền gửi!  busd.bep20 e1682496325207 - Apex One: lợi nhuận lên tới 1.27% mỗi ngày - Hoàn trả 2% tiền gửi!  Binance - Apex One: lợi nhuận lên tới 1.27% mỗi ngày - Hoàn trả 2% tiền gửi!  usdt - Apex One: lợi nhuận lên tới 1.27% mỗi ngày - Hoàn trả 2% tiền gửi! 
Hoa hồng giới thiệu3%- 2%- 1%- 1%- 1% (up to 7%- 5%- 4%- 1%- 1%)
Quỹ bảo hiểm0$
Tiền gửi của chúng tôi500$
Hoàn tiền2% số tiền gửi

Our review

_________

6. Merjes Group – 35 ngày trực tuyến.

Dự án đang phát triển tốt, trả lãi và thanh toán tiền đều đặn cho nhà đầu tư tham gia.

Không có tin tức cập nhật mới từ dự án trong tuần qua.

merjes group review

THÔNG TIN DỰ ÁN

Danh mụcStandard list
Ngày bắt đầu19/03/2023
Ngày thêm vào blog04/05/2023
Kế hoạch đầu tư
1% – 3% hàng ngày và nhận mãi mãi, không hoàn gốc
Gửi tiền tối thiểu25$
Rút tiền tối thiểu
250 TRX, 0.04 BNB, 10 USDT TRC20, 10 USDT BEP20, 10 USDC TRC20, 10 BUSD, 100 USDT ERC20, 0.001 BTC, 0.05 ETH, 0.1 LTC, 20 XRP, 0.2 DASH, 0.1 BCH, 250 DOGE
Kiểu rút tiền Manual 
Phương thức thanh toánBitcoin - Merjes Group: lợi nhuận từ 1% mỗi ngày - Hoàn trả 2% tiền gửi!  eth e1682496295788 - Merjes Group: lợi nhuận từ 1% mỗi ngày - Hoàn trả 2% tiền gửi!  litecoin - Merjes Group: lợi nhuận từ 1% mỗi ngày - Hoàn trả 2% tiền gửi!  Doge - Merjes Group: lợi nhuận từ 1% mỗi ngày - Hoàn trả 2% tiền gửi!  xrp - Merjes Group: lợi nhuận từ 1% mỗi ngày - Hoàn trả 2% tiền gửi!  Tron - Merjes Group: lợi nhuận từ 1% mỗi ngày - Hoàn trả 2% tiền gửi!  busd.bep20 e1682496325207 - Merjes Group: lợi nhuận từ 1% mỗi ngày - Hoàn trả 2% tiền gửi!  Binance - Merjes Group: lợi nhuận từ 1% mỗi ngày - Hoàn trả 2% tiền gửi!  usdt - Merjes Group: lợi nhuận từ 1% mỗi ngày - Hoàn trả 2% tiền gửi! 
Hoa hồng giới thiệu3% – 2% – 1% (up to 20%- 18%- 13%- 10%- 5%- 3%- 2%- 1%- 0.5%) + thu nhập từ lãi ngày của tuyến dưới
Quỹ bảo hiểm0$
Tiền gửi của chúng tôi500$
Hoàn tiền2% số tiền gửi

Our review


II. Dự án ngừng hoạt động

Tuần qua, không có dự án nào chúng tôi giới thiệu ngừng hoạt động trong tuần qua.

LỜI KẾT

Như vậy, chúng tôi vừa hoàn thành xong bản báo cáo tuần thứ 21 của năm 2023 về tin tức các dự án được HC4M giới thiệu. Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào cần giải đáp, hãy để lại phản hồi dưới bài viết để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn một cách nhanh nhất.

Sự đồng hành và ủng hộ của bạn luôn là động lực to lớn giúp HC4M Club ngày càng phát triển và tiến xa hơn.

Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại bạn vào báo cáo tuần tiếp theo.

Chúc bạn đầu tuần làm việc tràn đầy năng lượng và nhiều niềm vui!

Trân trọng,

QTV. HC4M Club.

*Tìm hiểu về HYIP tại: https://hyipcenter4me.com/category/kien-thuc-hyip


Lưu ý quan trọng: Những thông tin giới thiệu và đánh giá trong bài viết do chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời mời chào và khuyến khích tham gia đầu tư, quyền quyết định nằm trong tay bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn đã hiểu đúng bản chất của đầu tư HYIP và các chương trình này trước khi tham gia vào đầu tư cũng như tự chịu trách nhiệm với quyết định của bản thân.

Nhắc nhở trước khi đầu tư:

  • Kiểm tra trạng thái hoạt động của dự án trước khi đầu tư;
  • Luôn thực hiện rút tiền đều đặn từ dự án khi có đủ số dư tối thiểu để rút;
  • Đa dạng hóa và không nên đầu tư toàn bộ số tiền của bạn vào một dự án;
  • Đầu tư bằng tiền nhàn rỗi;
  • Lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng lớn. Vì vậy, hãy chuẩn bị cho thực tế là có khả năng mất tiền cao.

*Follow us: Channel | Telegram | Facebook | Twitter | Youtube | Zalo

0 0 votes
Article Rating

Theo dõi
Thông báo về
guest

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Passimpay la gi

PassimPay là gì? Có nên sử dụng hệ thống thanh toán điện tử PassimPay không?

HYIP Report W.2223

HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.22/23 từ ngày 29/05 – 04/06/2023