HYIP Report W.5122
in

HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.51/22 từ ngày 19/12 – 25/12/2022

Xin chào cộng đồng Nhà đầu tư!

Như thường lệ vào ngày thứ Hai hàng tuần, HC4M Club sẽ xuất bản báo cáo tổng hợp về các chương trình đầu tư HYIP. Nội dung của bản báo cáo này sẽ xoay quanh các tin tức từ những chương trình đầu tư do HC4M Club giới thiệu và đăng tải cũng như cập nhật các chương trình mới, các chương trình ngừng thanh toán trong tuần.

Hãy luôn theo dõi và đón đọc tin tức từ chúng tôi!

I. Dự án mới bổ sung.

1. Tradex Payer – lợi nhuận từ 1.2%/ ngày.

Tradex Payer là một nền tảng giao dịch ngoại hối và tiền kỹ thuật số trực tuyến. Họ đã tạo ra một công cụ giao dịch tự động với công nghệ AI tiên tiến giúp kiếm được lợi nhuận ngay cả trong thị trường khó khăn.

Tradex Payer LTD được đăng kí hoạt động hợp pháp tại Vương quốc Anh (số đăng kí 14328169) vào tháng 08/2022.

tradex payer vn 1024x723 - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.51/22 từ ngày 19/12 - 25/12/2022

THÔNG TIN DỰ ÁN

Danh mục Premium list
Ngày trực tuyến 31/10/2022
Kế hoạch đầu tư 1.2%- 5% mỗi ngày trong 80- 150 ngày làm việc, hoàn gốc
Gửi tiền tối thiểu 50$
Rút tiền tối thiểu
10$
Kiểu rút tiền  Manual 
Phương thức thanh toán perfectmoney - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.51/22 từ ngày 19/12 - 25/12/2022  Bitcoin - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.51/22 từ ngày 19/12 - 25/12/2022  ethereum - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.51/22 từ ngày 19/12 - 25/12/2022  litecoin - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.51/22 từ ngày 19/12 - 25/12/2022  Tron - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.51/22 từ ngày 19/12 - 25/12/2022  Binance - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.51/22 từ ngày 19/12 - 25/12/2022  xrp - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.51/22 từ ngày 19/12 - 25/12/2022  usdt - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.51/22 từ ngày 19/12 - 25/12/2022 
Hoa hồng giới thiệu 10% trực tiếp và 10%- 15% hoa hồng cân nhánh
Quỹ bảo hiểm 0$
Tiền gửi của chúng tôi 500$
Hoàn tiền 5% tiền gửi

Our review

_________

2. Abystex – lợi nhuận lên tới 1.47% mỗi ngày.

Abystex là một nền tảng để đặt cược tự động các mã thông báo ABX, cho phép bạn kiếm tiền một cách thụ động bằng tiền điện tử mà không cần phải sở hữu nền tảng kỹ thuật và thiết bị đặc biệt. Abystex LTD được đăng kí hợp pháp tại Canada (số đăng kí 1407185-9).

abystex la gi - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.51/22 từ ngày 19/12 - 25/12/2022

THÔNG TIN DỰ ÁN

Danh mục Premium list
Ngày trực tuyến 16/12/2022
Kế hoạch đầu tư 1.32%- 1.47% mỗi ngày trong 30- 120 ngày, hoàn gốc
Gửi tiền tối thiểu 50$
Rút tiền tối thiểu
1$
Kiểu rút tiền  Manual 
Phương thức thanh toán Bitcoin - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.51/22 từ ngày 19/12 - 25/12/2022  ethereum - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.51/22 từ ngày 19/12 - 25/12/2022  litecoin - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.51/22 từ ngày 19/12 - 25/12/2022  Binance - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.51/22 từ ngày 19/12 - 25/12/2022  usdt - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.51/22 từ ngày 19/12 - 25/12/2022 
Hoa hồng giới thiệu 4%- 2%- 1% (Up to 11%- 8%- 7%- 6%- 5%- 4%- 2%- 2%- 2%- 1%- 1%- 1%)
Quỹ bảo hiểm 0$
Tiền gửi của chúng tôi 500$
Hoàn tiền 2% tiền gửi

Our review


II. Dự án đang thanh toán.

1. Doradus – 17 ngày trực tuyến.

Dự án đang phát triển tốt, trả lãi và thanh toán tiền đều đặn cho nhà đầu tư tham gia. Tin tức tuần qua

  • Ngày 19/12, bổ sung thêm chức năng tái đầu tư.
  • Ngày 21/12, bổ sung cổng gửi tiền ePaycore vào dự án.

doradus 1024x675 - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.51/22 từ ngày 19/12 - 25/12/2022

THÔNG TIN DỰ ÁN

Danh mục Premium list
Ngày trực tuyến 09/12/2022
Kế hoạch đầu tư 1.8%- 5.87% mỗi ngày trong 10- 100 ngày, hoàn gốc
Gửi tiền tối thiểu 10$
Rút tiền tối thiểu
1$
Kiểu rút tiền  Instant 
Phương thức thanh toán EpayCore e1633100984325 - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.51/22 từ ngày 19/12 - 25/12/2022  Bitcoin - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.51/22 từ ngày 19/12 - 25/12/2022  ethereum - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.51/22 từ ngày 19/12 - 25/12/2022  litecoin - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.51/22 từ ngày 19/12 - 25/12/2022  Doge - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.51/22 từ ngày 19/12 - 25/12/2022  Tron - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.51/22 từ ngày 19/12 - 25/12/2022  Binance - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.51/22 từ ngày 19/12 - 25/12/2022  xrp - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.51/22 từ ngày 19/12 - 25/12/2022  usdt - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.51/22 từ ngày 19/12 - 25/12/2022 
Hoa hồng giới thiệu 1%- 0.2%- 0.15%- 0.1% đến 8.8% – 1% – 0.7% – 0.5% – 0.2% – 0.15% – 0.1% – 0.05% (tùy gói đầu tư)
Quỹ bảo hiểm 1,500$
Tiền gửi của chúng tôi 500$
Hoàn tiền up to 300% hoa hồng giới thiệu

Our review

_________

2. Rezlet – 60 ngày trực tuyến.

Dự án đang phát triển tốt, trả lãi và thanh toán tiền đều đặn cho nhà đầu tư tham gia. Tin tức tuần qua

  • Ngày 23/12, bổ sung cổng gửi tiền XRP và DOGE vào dự án.
  • Ngày 24/12, bổ sung cổng gửi tiền BNB và ETH vào dự án.

rezlet 2023 1024x756 - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.51/22 từ ngày 19/12 - 25/12/2022

THÔNG TIN DỰ ÁN

Danh mục Standard list
Ngày trực tuyến 27/10/2022
Kế hoạch đầu tư 2.1%/ ngày trong 15 ngày, hoàn gốc
Gửi tiền tối thiểu 10$
Rút tiền tối thiểu
5$
Kiểu rút tiền  Manual 
Phương thức thanh toán EpayCore e1633100984325 - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.51/22 từ ngày 19/12 - 25/12/2022  ethereum - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.51/22 từ ngày 19/12 - 25/12/2022  litecoin - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.51/22 từ ngày 19/12 - 25/12/2022  Doge - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.51/22 từ ngày 19/12 - 25/12/2022  Tron - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.51/22 từ ngày 19/12 - 25/12/2022  Binance - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.51/22 từ ngày 19/12 - 25/12/2022  xrp - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.51/22 từ ngày 19/12 - 25/12/2022  usdt - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.51/22 từ ngày 19/12 - 25/12/2022 
Hoa hồng giới thiệu 7%- 2%- 1%
Quỹ bảo hiểm 0$
Tiền gửi của chúng tôi 200$
Hoàn tiền 3.5% tiền gửi

Our review

_________

3. FreeX – 115 ngày trực tuyến.

Dự án đang phát triển tốt, trả lãi và thanh toán tiền đều đặn cho nhà đầu tư tham gia.

Không có tin tức cập nhật mới từ dự án trong tuần qua.

free x - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.51/22 từ ngày 19/12 - 25/12/2022

THÔNG TIN DỰ ÁN

Danh mục Standard list
Ngày trực tuyến 02/09/2022
Kế hoạch đầu tư 1%- 3.2% mỗi ngày trong 3- 21 ngày làm việc , hoàn gốc
Gửi tiền tối thiểu 25$
Rút tiền tối thiểu
1$
Kiểu rút tiền  Manual 
Phương thức thanh toán perfectmoney - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.51/22 từ ngày 19/12 - 25/12/2022  Binance - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.51/22 từ ngày 19/12 - 25/12/2022  usdt - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.51/22 từ ngày 19/12 - 25/12/2022 
Hoa hồng giới thiệu (2% đến 10%)- 1%- 1%- 0.5%- 0.5%
Quỹ bảo hiểm 500$
Tiền gửi của chúng tôi 200$
Hoàn tiền up to 100% hoa hồng giới thiệu

Our review

_________

4. Manticore – 54 ngày trực tuyến.

Dự án đang phát triển tốt, trả lãi và thanh toán tiền đều đặn cho nhà đầu tư tham gia.

Không có tin tức cập nhật mới từ dự án trong tuần qua.

manticore 1024x776 - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.51/22 từ ngày 19/12 - 25/12/2022

THÔNG TIN DỰ ÁN

Danh mục Standard list
Ngày trực tuyến 01/11/2022
Kế hoạch đầu tư 1.5%/ ngày trong 200 ngày, không hoàn gốc
Gửi tiền tối thiểu 100$
Rút tiền tối thiểu
30$
Kiểu rút tiền  Manual 
Phương thức thanh toán Bitcoin - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.51/22 từ ngày 19/12 - 25/12/2022  ethereum - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.51/22 từ ngày 19/12 - 25/12/2022  litecoin - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.51/22 từ ngày 19/12 - 25/12/2022  Tron - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.51/22 từ ngày 19/12 - 25/12/2022  Binance - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.51/22 từ ngày 19/12 - 25/12/2022  xrp - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.51/22 từ ngày 19/12 - 25/12/2022  usdt - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.51/22 từ ngày 19/12 - 25/12/2022 
Hoa hồng giới thiệu 8%- 4%- 2%
Quỹ bảo hiểm 0$
Tiền gửi của chúng tôi 200$
Hoàn tiền 4% tiền gửi

Our review

_________

5. MonoDX – 100 ngày trực tuyến.

Dự án đang phát triển tốt, trả lãi và thanh toán tiền đều đặn cho nhà đầu tư tham gia.

Không có tin tức cập nhật mới từ dự án trong tuần qua.

monodx review 1024x749 - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.51/22 từ ngày 19/12 - 25/12/2022

THÔNG TIN DỰ ÁN

Danh mục Basic list
Ngày trực tuyến 17/09/2022
Kế hoạch đầu tư 0.5%- 5.5%/ ngày, hoàn gốc.
Gửi tiền tối thiểu 10$
Rút tiền tối thiểu 0.1$
Kiểu rút tiền  Manual 
Phương thức thanh toán Bitcoin - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.51/22 từ ngày 19/12 - 25/12/2022  ethereum - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.51/22 từ ngày 19/12 - 25/12/2022  litecoin - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.51/22 từ ngày 19/12 - 25/12/2022  Tron - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.51/22 từ ngày 19/12 - 25/12/2022  Binance - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.51/22 từ ngày 19/12 - 25/12/2022  xrp - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.51/22 từ ngày 19/12 - 25/12/2022  usdt - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.51/22 từ ngày 19/12 - 25/12/2022 
Hoa hồng giới thiệu 12% trên lợi nhuận của đối tác
Quỹ bảo hiểm 0$
Tiền gửi của chúng tôi 200$
Hoàn tiền 1% tiền gửi

Our review


III. Dự án ngừng hoạt động

Tuần qua, không có dự án nào chúng tôi giới thiệu ngừng hoạt động trong tuần qua.

LỜI KẾT

Như vậy, chúng tôi vừa hoàn thành xong bản báo cáo tuần thứ 51 của năm 2022 về tin tức các dự án được HC4M giới thiệu. Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào cần giải đáp, hãy để lại phản hồi dưới bài viết để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn một cách nhanh nhất.

Sự đồng hành và ủng hộ của bạn luôn là động lực to lớn giúp HC4M Club ngày càng phát triển và tiến xa hơn.

Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại bạn vào báo cáo tuần tiếp theo.

Chúc bạn đầu tuần làm việc tràn đầy năng lượng và nhiều niềm vui!

Trân trọng,

QTV. HC4M Club.

*Tìm hiểu về HYIP tại: https://hyipcenter4me.com/category/kien-thuc-hyip


Lưu ý quan trọng: Những thông tin giới thiệu và đánh giá trong bài viết do chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời mời chào và khuyến khích tham gia đầu tư, quyền quyết định nằm trong tay bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn đã hiểu đúng bản chất của đầu tư HYIP và các chương trình này trước khi tham gia vào đầu tư cũng như tự chịu trách nhiệm với quyết định của bản thân.

Nhắc nhở trước khi đầu tư:

  • Kiểm tra trạng thái hoạt động của dự án trước khi đầu tư;
  • Luôn thực hiện rút tiền đều đặn từ dự án khi có đủ số dư tối thiểu để rút;
  • Đa dạng hóa và không nên đầu tư toàn bộ số tiền của bạn vào một dự án;
  • Đầu tư bằng tiền nhàn rỗi;
  • Lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng lớn. Vì vậy, hãy chuẩn bị cho thực tế là có khả năng mất tiền cao.

*Follow us: Channel | Telegram | Facebook | Twitter | Youtube | Zalo

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo về
guest

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
tradex payer vn

[SCAM] Tradex Payer: lợi nhuận từ 1.2% mỗi ngày – Hoàn trả 5% tiền gửi

HYIP Report W.5222

HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.52/22 từ ngày 26/12 – 31/12/2022