bao cao w32 22
in

HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.32/22 từ ngày 08/08 – 14/08/2022

Xin chào cộng đồng Nhà đầu tư!

Như thường lệ vào ngày thứ Hai hàng tuần, HC4M Club sẽ xuất bản báo cáo tổng hợp về các chương trình đầu tư HYIP. Nội dung của bản báo cáo này sẽ xoay quanh các tin tức từ những chương trình đầu tư do HC4M Club giới thiệu và đăng tải cũng như cập nhật các chương trình mới, các chương trình ngừng thanh toán trong tuần.

Hãy luôn theo dõi và đón đọc tin tức từ chúng tôi!

bao cao w32 22 - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.32/22 từ ngày 08/08 - 14/08/2022

I. Dự án mới bổ sung.

Không có dự án mới nào được bổ sung trong tuần qua.


II. Dự án đang thanh toán.

1. LEX Financial – 28 ngày trực tuyến.

Dự án đang phát triển tốt, trả lãi và thanh toán tiền đều đặn cho nhà đầu tư tham gia. Tin tức tuần qua

  • Niêm yết LEX token lên sàn PancakeSwap với giá khởi điểm 1 LEX = 0.017$.
  • Giảm số tiền đầu tư tối thiểu cho cổng RUP xuống 100 RUP.
  • Nâng mức đầu tư tối thiểu lên 10$.
  • Triển khai chương trình khai thác đám mây nội bộ LEX coin với tổng lượng khai thác là 300,000 LEX coin. Với mức đầu tư khác nhau và tối thiểu là 100$, bạn sẽ nhận được ít nhất là 3 LEX coin mỗi ngày.

lex financial 1024x729 - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.32/22 từ ngày 08/08 - 14/08/2022

THÔNG TIN DỰ ÁN

Danh mục Basic list
Ngày trực tuyến 18/07/2022
Kế hoạch đầu tư 5%- 10%/ngày trong 100 ngày, không hoàn gốc
Gửi tiền tối thiểu 1$
Rút tiền tối thiểu $1 USDT, BUSD; 0.0001 BTC; 0.005 BNB;…
Kiểu rút tiền  Instant 
Phương thức thanh toán Bitcoin - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.32/22 từ ngày 08/08 - 14/08/2022  ethereum - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.32/22 từ ngày 08/08 - 14/08/2022  litecoin - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.32/22 từ ngày 08/08 - 14/08/2022  Tron - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.32/22 từ ngày 08/08 - 14/08/2022  Binance - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.32/22 từ ngày 08/08 - 14/08/2022  xrp - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.32/22 từ ngày 08/08 - 14/08/2022  usdt - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.32/22 từ ngày 08/08 - 14/08/2022 
Hoa hồng giới thiệu 6% – 3% – 1.5% – 1% – 0.5%
Quỹ bảo hiểm 0$
Tiền gửi của chúng tôi 200$
Hoàn tiền up to 100% hoa hồng giới thiệu

Our review

_________

2. Zoomex – 56 ngày trực tuyến.

Dự án đang phát triển tốt, trả lãi và thanh toán tiền đều đặn cho nhà đầu tư tham gia.

Không có tin tức cập nhật mới từ dự án trong tuần qua.

zoomex 1024x707 - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.32/22 từ ngày 08/08 - 14/08/2022

THÔNG TIN DỰ ÁN

Danh mục Basic list
Ngày trực tuyến 20/06/2022
Kế hoạch đầu tư 4%/ngày trong 40 ngày làm việc, không hoàn gốc
Gửi tiền tối thiểu 20$
Rút tiền tối thiểu 10$
Kiểu rút tiền  Manual 
Phương thức thanh toán Tron - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.32/22 từ ngày 08/08 - 14/08/2022  usdt - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.32/22 từ ngày 08/08 - 14/08/2022 
Hoa hồng giới thiệu 5%- 2%- 1%
Quỹ bảo hiểm 0$
Tiền gửi của chúng tôi 200$
Hoàn tiền up to 100% hoa hồng giới thiệu

Our review

_________

3. Polinur – 46 ngày trực tuyến.

Dự án đang phát triển tốt, trả lãi và thanh toán tiền đều đặn cho nhà đầu tư tham gia.

Không có tin tức cập nhật mới từ dự án trong tuần qua.

polinur 1024x754 - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.32/22 từ ngày 08/08 - 14/08/2022

THÔNG TIN DỰ ÁN

Danh mục Standard list
Ngày trực tuyến 30/06/2022
Kế hoạch đầu tư 1.4%- 2.4%/ngày – mãi mãi, không hoàn gốc
Gửi tiền tối thiểu 20$
Rút tiền tối thiểu 1$ PM; 0.00045 BTC; 10 USDT;…
Kiểu rút tiền  Instant 
Phương thức thanh toán perfectmoney - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.32/22 từ ngày 08/08 - 14/08/2022  Bitcoin - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.32/22 từ ngày 08/08 - 14/08/2022  ethereum - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.32/22 từ ngày 08/08 - 14/08/2022  litecoin - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.32/22 từ ngày 08/08 - 14/08/2022  Tron - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.32/22 từ ngày 08/08 - 14/08/2022  Binance - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.32/22 từ ngày 08/08 - 14/08/2022  xrp - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.32/22 từ ngày 08/08 - 14/08/2022  usdt - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.32/22 từ ngày 08/08 - 14/08/2022 
Hoa hồng giới thiệu 8%- 1%- 0.7%- 0.6%- 0.5%- 0.4%- 0.3%- 0.2%- 0.1%- 0.1%
Quỹ bảo hiểm 0$
Tiền gửi của chúng tôi 200$
Hoàn tiền up to 50% hoa hồng giới thiệu

Our review

_________

4. MIA – 12 ngày trực tuyến.

Dự án đang phát triển tốt, trả lãi và thanh toán tiền đều đặn cho nhà đầu tư tham gia.

Không có tin tức cập nhật mới từ dự án trong tuần qua.

mia connect 1024x769 - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.32/22 từ ngày 08/08 - 14/08/2022

THÔNG TIN DỰ ÁN

Danh mục Basic list
Ngày trực tuyến 03/08/2022
Kế hoạch đầu tư 3% mỗi ngày – mãi mãi, không hoàn gốc
Gửi tiền tối thiểu 10$
Rút tiền tối thiểu
5$
Kiểu rút tiền  Manual 
Phương thức thanh toán Bitcoin - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.32/22 từ ngày 08/08 - 14/08/2022  ethereum - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.32/22 từ ngày 08/08 - 14/08/2022  Tron - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.32/22 từ ngày 08/08 - 14/08/2022  usdt - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.32/22 từ ngày 08/08 - 14/08/2022 
Hoa hồng giới thiệu 7%- 2%- 1%
Quỹ bảo hiểm 0$
Tiền gửi của chúng tôi 200$
Hoàn tiền up to 50% hoa hồng giới thiệu

Our review

_________

5. Horizon – 27 ngày trực tuyến.

Dự án đang phát triển tốt, trả lãi và thanh toán tiền đều đặn cho nhà đầu tư tham gia.

Không có tin tức cập nhật mới từ dự án trong tuần qua.

horizon 1024x746 - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.32/22 từ ngày 08/08 - 14/08/2022

THÔNG TIN DỰ ÁN

Danh mục Basic list
Ngày trực tuyến 19/07/2022
Kế hoạch đầu tư 0.9%- 1.3%/ngày trong 15- 30 ngày, hoàn gốc
Gửi tiền tối thiểu 5$
Rút tiền tối thiểu 1$ PM & 10$ với crypto
Kiểu rút tiền  Manual 
Phương thức thanh toán perfectmoney - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.32/22 từ ngày 08/08 - 14/08/2022  Bitcoin - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.32/22 từ ngày 08/08 - 14/08/2022  ethereum - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.32/22 từ ngày 08/08 - 14/08/2022  litecoin - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.32/22 từ ngày 08/08 - 14/08/2022  Tron - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.32/22 từ ngày 08/08 - 14/08/2022  Binance - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.32/22 từ ngày 08/08 - 14/08/2022  xrp - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.32/22 từ ngày 08/08 - 14/08/2022  usdt - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.32/22 từ ngày 08/08 - 14/08/2022 
Hoa hồng giới thiệu 4%- 2%- 1%
Quỹ bảo hiểm 0$
Tiền gửi của chúng tôi 200$
Hoàn tiền up to 50% hoa hồng giới thiệu

Our review

_________

6. Robotics – 464 ngày trực tuyến.

Dự án đang phát triển tốt, trả lãi và thanh toán tiền đều đặn cho nhà đầu tư tham gia.

Không có tin tức cập nhật mới từ dự án trong tuần qua.

robotics la gi hyipcenter4me 1024x740 - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.32/22 từ ngày 08/08 - 14/08/2022

THÔNG TIN DỰ ÁN

Danh mục Basic list
Ngày trực tuyến 10/05/2021
Kế hoạch đầu tư 0.25%- 0.5%/ngày trong 12 ngày làm việc, hoàn vốn
Gửi tiền tối thiểu 50$
Rút tiền tối thiểu 200$ BTC
Kiểu rút tiền  Manual  (up to 72 giờ)
Phương thức thanh toán  Bitcoin - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.32/22 từ ngày 08/08 - 14/08/2022  litecoin - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.32/22 từ ngày 08/08 - 14/08/2022  ethereum - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.32/22 từ ngày 08/08 - 14/08/2022  usdt - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.32/22 từ ngày 08/08 - 14/08/2022
Hoa hồng giới thiệu 5-3-1%
Quỹ bảo hiểm 0$
Tiền gửi của chúng tôi 100$
Hoàn tiền 0%

Our review


III. Dự án ngừng hoạt động

Tuần qua, dự án Bitteora đã ngừng hoạt động, dự án đã đem lại khoản lợi nhuận 34% cho các nhà đầu tư đi đầu. Đối với các thành viên tham gia tại dự án cùng HC4M đã được chúng tôi hoàn trả khoản tiền bảo hiểm là 100% số tiền bị tổn thất tại dự án vào ngày 12/08.

LỜI KẾT

Như vậy, chúng tôi vừa hoàn thành xong bản báo cáo tuần thứ 32 của năm 2022 về tin tức các dự án được HC4M giới thiệu. Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào cần giải đáp, hãy để lại phản hồi dưới bài viết để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn một cách nhanh nhất.

Sự đồng hành và ủng hộ của bạn luôn là động lực to lớn giúp HC4M Club ngày càng phát triển và tiến xa hơn.

Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại bạn vào báo cáo tuần tiếp theo.

Chúc bạn đầu tuần làm việc tràn đầy năng lượng và nhiều niềm vui!

Trân trọng,

QTV. HC4M Club.

*Tìm hiểu về HYIP tại: https://hyipcenter4me.com/category/kien-thuc-hyip


Lưu ý quan trọng: Những thông tin giới thiệu và đánh giá trong bài viết do chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời mời chào và khuyến khích tham gia đầu tư, quyền quyết định nằm trong tay bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn đã hiểu đúng bản chất của đầu tư HYIP và các chương trình này trước khi tham gia vào đầu tư cũng như tự chịu trách nhiệm với quyết định của bản thân.

Nhắc nhở trước khi đầu tư:

  • Kiểm tra trạng thái hoạt động của dự án trước khi đầu tư;
  • Luôn thực hiện rút tiền đều đặn từ dự án khi có đủ số dư tối thiểu để rút;
  • Đa dạng hóa và không nên đầu tư toàn bộ số tiền của bạn vào một dự án;
  • Đầu tư bằng tiền nhàn rỗi;
  • Lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng lớn. Vì vậy, hãy chuẩn bị cho thực tế là có khả năng mất tiền cao.

*Follow us: Channel | Telegram | Facebook | Twitter | Youtube | Zalo

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo về
guest

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
HC4M Club Insurance Request

HYIPCENTER4ME News: Bồi thường tổn thất tại dự án Bitteora

avenue7

[SCAM – NGỪNG ĐẦU TƯ] Avenue7: nhận 3.5%/ ngày – Hoàn trả 5% tiền gửi – Bảo hiểm 500$