bao cao w31
in

HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.31/22 từ ngày 01/08 – 07/08/2022

hyipcenter4me bao cao f improf 200x200 - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.31/22 từ ngày 01/08 - 07/08/2022Xin chào cộng đồng Nhà đầu tư!

Như thường lệ vào ngày thứ Hai hàng tuần, HC4M Club sẽ xuất bản báo cáo tổng hợp về các chương trình đầu tư HYIP. Nội dung của bản báo cáo này sẽ xoay quanh các tin tức từ những chương trình đầu tư do HC4M Club giới thiệu và đăng tải cũng như cập nhật các chương trình mới, các chương trình ngừng thanh toán trong tuần.

Hãy luôn theo dõi và đón đọc tin tức từ chúng tôi!


Tin tức chính

I. Dự án mới bổ sung.

1. Bitteora – nhận 101.5% sau 1 ngày.

Bitteora PTY LTD là một công ty giao dịch trong thị trường tiền điện tử bằng robot giao dịch sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra lợi nhuận cho khách hàng.

Bitteora được đăng kí hợp pháp tại Úc (số đăng kí 660 694 815).

bitteora 1024x749 - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.31/22 từ ngày 01/08 - 07/08/2022

THÔNG TIN DỰ ÁN

Danh mục Standard list
Ngày trực tuyến 01/08/2022
Kế hoạch đầu tư 101.5% – 107% sau 1 ngày; 117% – 135% sau 3 ngày; 160% – 250% sau 10 ngày
Gửi tiền tối thiểu 25$
Rút tiền tối thiểu
0.002 BTC; 0.025 ETH;0.2 BNB; 0.5 SOL; 1 USDT
Kiểu rút tiền  Instant 
Phương thức thanh toán Bitcoin - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.31/22 từ ngày 01/08 - 07/08/2022  ethereum - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.31/22 từ ngày 01/08 - 07/08/2022  Binance - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.31/22 từ ngày 01/08 - 07/08/2022  usdt - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.31/22 từ ngày 01/08 - 07/08/2022 
Hoa hồng giới thiệu 3%- 2%- 1%
Quỹ bảo hiểm 500$
Tiền gửi của chúng tôi 500$
Hoàn tiền up to 100% hoa hồng giới thiệu

Our review

_________

2. MIA – nhận 3% mỗi ngày.

MIA là một robot giao dịch đa nền tảng, sở hữu tất cả các đặc điểm của một nhà giao dịch hoàn hảo và sở hữu trí thông minh nhân tạo tự học, khiến nó trở thành một trợ lý giao dịch thiết yếu.

mia connect 1024x769 - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.31/22 từ ngày 01/08 - 07/08/2022

THÔNG TIN DỰ ÁN

Danh mục Basic list
Ngày trực tuyến 03/08/2022
Kế hoạch đầu tư 3% mỗi ngày – mãi mãi, không hoàn gốc
Gửi tiền tối thiểu 10$
Rút tiền tối thiểu
5$
Kiểu rút tiền  Manual 
Phương thức thanh toán Bitcoin - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.31/22 từ ngày 01/08 - 07/08/2022  ethereum - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.31/22 từ ngày 01/08 - 07/08/2022  Tron - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.31/22 từ ngày 01/08 - 07/08/2022  usdt - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.31/22 từ ngày 01/08 - 07/08/2022 
Hoa hồng giới thiệu 7%- 2%- 1%
Quỹ bảo hiểm 0$
Tiền gửi của chúng tôi 200$
Hoàn tiền up to 50% hoa hồng giới thiệu

Our review

_________

II. Dự án đang thanh toán.

1. Zoomex – 49 ngày trực tuyến.

Dự án đang phát triển tốt, trả lãi và thanh toán tiền đều đặn cho nhà đầu tư tham gia.

Không có tin tức cập nhật mới từ dự án trong tuần qua.

zoomex 1024x707 - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.31/22 từ ngày 01/08 - 07/08/2022

THÔNG TIN DỰ ÁN

Danh mục Basic list
Ngày trực tuyến 20/06/2022
Kế hoạch đầu tư 4%/ngày trong 40 ngày làm việc, không hoàn gốc
Gửi tiền tối thiểu 20$
Rút tiền tối thiểu 10$
Kiểu rút tiền  Manual 
Phương thức thanh toán Tron - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.31/22 từ ngày 01/08 - 07/08/2022  usdt - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.31/22 từ ngày 01/08 - 07/08/2022 
Hoa hồng giới thiệu 5%- 2%- 1%
Quỹ bảo hiểm 0$
Tiền gửi của chúng tôi 200$
Hoàn tiền up to 100% hoa hồng giới thiệu

Our review

_________

2. LEX Financial – 21 ngày trực tuyến.

Dự án đang phát triển tốt, trả lãi và thanh toán tiền đều đặn cho nhà đầu tư tham gia. Tin tức tuần qua

  • Bổ sung thêm cổng thanh toán Visa, Master Card, Maestro, MIR, QIW.
  • Thay đổi mức rút tiền tối thiểu của các cổng, cụ thể: 0.01 LTC; 1 DOGE; 1 XRP; 5 TRX.
  • Thêm kênh thông tin trên Twitter: https://twitter.com/FinancialLex

lex financial 1024x729 - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.31/22 từ ngày 01/08 - 07/08/2022

THÔNG TIN DỰ ÁN

Danh mục Basic list
Ngày trực tuyến 18/07/2022
Kế hoạch đầu tư 5%- 10%/ngày trong 100 ngày, không hoàn gốc
Gửi tiền tối thiểu 1$
Rút tiền tối thiểu $1 USDT, BUSD; 0.0001 BTC; 0.005 BNB;…
Kiểu rút tiền  Instant 
Phương thức thanh toán Bitcoin - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.31/22 từ ngày 01/08 - 07/08/2022  ethereum - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.31/22 từ ngày 01/08 - 07/08/2022  litecoin - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.31/22 từ ngày 01/08 - 07/08/2022  Tron - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.31/22 từ ngày 01/08 - 07/08/2022  Binance - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.31/22 từ ngày 01/08 - 07/08/2022  xrp - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.31/22 từ ngày 01/08 - 07/08/2022  usdt - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.31/22 từ ngày 01/08 - 07/08/2022 
Hoa hồng giới thiệu 6% – 3% – 1.5% – 1% – 0.5%
Quỹ bảo hiểm 0$
Tiền gửi của chúng tôi 200$
Hoàn tiền up to 100% hoa hồng giới thiệu

Our review

_________

3. Polinur – 39 ngày trực tuyến.

Dự án đang phát triển tốt, trả lãi và thanh toán tiền đều đặn cho nhà đầu tư tham gia. Tin tức tuần qua

  • Thêm tiếng Tây Ban Nha.
  • Cập nhật hệ thống bảo mật tài khoản người dùng.

polinur 1024x754 - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.31/22 từ ngày 01/08 - 07/08/2022

THÔNG TIN DỰ ÁN

Danh mục Standard list
Ngày trực tuyến 30/06/2022
Kế hoạch đầu tư 1.4%- 2.4%/ngày – mãi mãi, không hoàn gốc
Gửi tiền tối thiểu 20$
Rút tiền tối thiểu 1$ PM; 0.00045 BTC; 10 USDT;…
Kiểu rút tiền  Instant 
Phương thức thanh toán perfectmoney - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.31/22 từ ngày 01/08 - 07/08/2022  Bitcoin - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.31/22 từ ngày 01/08 - 07/08/2022  ethereum - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.31/22 từ ngày 01/08 - 07/08/2022  litecoin - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.31/22 từ ngày 01/08 - 07/08/2022  Tron - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.31/22 từ ngày 01/08 - 07/08/2022  Binance - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.31/22 từ ngày 01/08 - 07/08/2022  xrp - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.31/22 từ ngày 01/08 - 07/08/2022  usdt - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.31/22 từ ngày 01/08 - 07/08/2022 
Hoa hồng giới thiệu 8%- 1%- 0.7%- 0.6%- 0.5%- 0.4%- 0.3%- 0.2%- 0.1%- 0.1%
Quỹ bảo hiểm 0$
Tiền gửi của chúng tôi 200$
Hoàn tiền up to 50% hoa hồng giới thiệu

Our review

_________

4. Horizon – 20 ngày trực tuyến.

Dự án đang phát triển tốt, trả lãi và thanh toán tiền đều đặn cho nhà đầu tư tham gia.

Không có tin tức cập nhật mới từ dự án trong tuần qua.

horizon 1024x746 - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.31/22 từ ngày 01/08 - 07/08/2022

THÔNG TIN DỰ ÁN

Danh mục Basic list
Ngày trực tuyến 19/07/2022
Kế hoạch đầu tư 0.9%- 1.3%/ngày trong 15- 30 ngày, hoàn gốc
Gửi tiền tối thiểu 5$
Rút tiền tối thiểu 1$ PM & 10$ với crypto
Kiểu rút tiền  Manual 
Phương thức thanh toán perfectmoney - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.31/22 từ ngày 01/08 - 07/08/2022  Bitcoin - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.31/22 từ ngày 01/08 - 07/08/2022  ethereum - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.31/22 từ ngày 01/08 - 07/08/2022  litecoin - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.31/22 từ ngày 01/08 - 07/08/2022  Tron - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.31/22 từ ngày 01/08 - 07/08/2022  Binance - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.31/22 từ ngày 01/08 - 07/08/2022  xrp - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.31/22 từ ngày 01/08 - 07/08/2022  usdt - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.31/22 từ ngày 01/08 - 07/08/2022 
Hoa hồng giới thiệu 4%- 2%- 1%
Quỹ bảo hiểm 0$
Tiền gửi của chúng tôi 200$
Hoàn tiền up to 50% hoa hồng giới thiệu

Our review

_________

5. Robotics – 457 ngày trực tuyến.

Dự án đang phát triển tốt, trả lãi và thanh toán tiền đều đặn cho nhà đầu tư tham gia.

Không có tin tức cập nhật mới từ dự án trong tuần qua.

robotics la gi hyipcenter4me 1024x740 - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.31/22 từ ngày 01/08 - 07/08/2022

THÔNG TIN DỰ ÁN

Danh mục Basic list
Ngày trực tuyến 10/05/2021
Kế hoạch đầu tư 0.25%- 0.5%/ngày trong 12 ngày làm việc, hoàn vốn
Gửi tiền tối thiểu 50$
Rút tiền tối thiểu 200$ BTC
Kiểu rút tiền  Manual  (up to 72 giờ)
Phương thức thanh toán  Bitcoin - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.31/22 từ ngày 01/08 - 07/08/2022  litecoin - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.31/22 từ ngày 01/08 - 07/08/2022  ethereum - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.31/22 từ ngày 01/08 - 07/08/2022  usdt - HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.31/22 từ ngày 01/08 - 07/08/2022
Hoa hồng giới thiệu 5-3-1%
Quỹ bảo hiểm 0$
Tiền gửi của chúng tôi 100$
Hoàn tiền 0%

Our review

_________

III. Dự án ngừng hoạt động

Tuần qua, không có dự án nào chúng tôi giới thiệu ngừng hoạt động trong tuần qua.

LỜI KẾT

Như vậy, chúng tôi vừa hoàn thành xong bản báo cáo tuần thứ 31 của năm 2022 về tin tức các dự án được HC4M giới thiệu. Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào cần giải đáp, hãy để lại phản hồi dưới bài viết để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn một cách nhanh nhất.

Sự đồng hành và ủng hộ của bạn luôn là động lực to lớn giúp HC4M Club ngày càng phát triển và tiến xa hơn.

Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại bạn vào báo cáo tuần tiếp theo.

Chúc bạn đầu tuần làm việc tràn đầy năng lượng và nhiều niềm vui!

Trân trọng,

QTV. HC4M Club.

*Tìm hiểu về HYIP tại: https://hyipcenter4me.com/category/kien-thuc-hyip


Lưu ý quan trọng: Những thông tin giới thiệu và đánh giá trong bài viết do chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời mời chào và khuyến khích tham gia đầu tư, quyền quyết định nằm trong tay bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn đã hiểu đúng bản chất của đầu tư HYIP và các chương trình này trước khi tham gia vào đầu tư cũng như tự chịu trách nhiệm với quyết định của bản thân.

Nhắc nhở trước khi đầu tư:

  • Kiểm tra trạng thái hoạt động của dự án trước khi đầu tư;
  • Luôn thực hiện rút tiền đều đặn từ dự án khi có đủ số dư tối thiểu để rút;
  • Đa dạng hóa và không nên đầu tư toàn bộ số tiền của bạn vào một dự án;
  • Đầu tư bằng tiền nhàn rỗi;
  • Lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng lớn. Vì vậy, hãy chuẩn bị cho thực tế là có khả năng mất tiền cao.

*Follow us: Channel | Telegram | Facebook | Twitter | Youtube | Zalo

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo về
guest

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
mia la gi 1

[SCAM – NGỪNG ĐẦU TƯ] MIA: nhận 3% mỗi ngày – Hoàn trả 3.5% tiền gửi!

HC4M Club Insurance Request

HYIPCENTER4ME News: Bồi thường tổn thất tại dự án Bitteora