HYIP Report W.2224
in

HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.22/24 từ ngày 27/05 – 02/06/2024

Xin chào cộng đồng Nhà đầu tư!

Như thường lệ vào ngày thứ Hai hàng tuần, HC4M Club sẽ xuất bản báo cáo tổng hợp về các chương trình đầu tư HYIP. Nội dung của bản báo cáo này sẽ xoay quanh các tin tức từ những chương trình đầu tư do HC4M Club giới thiệu và đăng tải cũng như cập nhật các chương trình mới, các chương trình ngừng thanh toán trong tuần.

Hãy luôn theo dõi và đón đọc tin tức từ chúng tôi!

I. Dự án mới bổ sung.

1. Polivera – Lợi nhuận từ 0.8%/ ngày.

Polivera là một nền tảng giao dịch tiền điện tử với trọng tâm là tạo ra lợi nhuận bằng các bot sử dụng thuật toán tiên tiến. Được thành lập ở Anh và được chỉ đạo bởi Giám đốc điều hành và người sáng lập của công ty là bà Valeria Carbone.

polivera review

THÔNG TIN DỰ ÁN

Danh mụcStandard list
Ngày bắt đầu27/05/2024
Ngày thêm vào blog31/05/2024
Kế hoạch đầu tư
0.8% – 1.9% mỗi ngày trong 15 – 90 ngày, hoàn gốc
Gửi tiền tối thiểu50$
Rút tiền tối thiểu
20$ BTC và 5$ với các cổng còn lại
Kiểu rút tiền Thủ công 
Phương thức thanh toánbtc e1689605601412 - GQ Club: Dự án đầu tư hấp dẫn - Lợi nhuận 104.2% sau 7 ngày - Hoàn trả 50% hoa hồng!  eth e1682496295788 - GQ Club: Dự án đầu tư hấp dẫn - Lợi nhuận 104.2% sau 7 ngày - Hoàn trả 50% hoa hồng!  litecoin  dash  bnb  Doge - GQ Club: Dự án đầu tư hấp dẫn - Lợi nhuận 104.2% sau 7 ngày - Hoàn trả 50% hoa hồng!  trx e1691942792239 - GQ Club: Dự án đầu tư hấp dẫn - Lợi nhuận 104.2% sau 7 ngày - Hoàn trả 50% hoa hồng!  usdt - GQ Club: Dự án đầu tư hấp dẫn - Lợi nhuận 104.2% sau 7 ngày - Hoàn trả 50% hoa hồng! 
Hoa hồng giới thiệu3% – 1% – 1% (up to 10% – 5% – 4% – 3% – 2% – 2% – 2% – 1% – 0.5%)
Quỹ bảo hiểmĐang cập nhật
Tiền gửi của chúng tôi500$

Our review


II. Dự án đang thanh toán.

1. Trenoz – 17 ngày trực tuyến.

Dự án đang phát triển tốt, trả lãi và thanh toán tiền đều đặn cho nhà đầu tư tham gia.

Không có tin tức cập nhật mới từ dự án trong tuần qua.

trenoz review

THÔNG TIN DỰ ÁN

Danh mụcVIP list
Ngày bắt đầu17/05/2024
Ngày thêm vào blog19/05/2024
Kế hoạch đầu tư
1.5% – 2.95% mỗi ngày trong 15 – 60 ngày, hoàn gốc
Gửi tiền tối thiểu25$
Rút tiền tối thiểu
10$
Kiểu rút tiền Thủ công 
Phương thức thanh toánbtc e1689605601412 - GQ Club: Dự án đầu tư hấp dẫn - Lợi nhuận 104.2% sau 7 ngày - Hoàn trả 50% hoa hồng!  eth e1682496295788 - GQ Club: Dự án đầu tư hấp dẫn - Lợi nhuận 104.2% sau 7 ngày - Hoàn trả 50% hoa hồng!  litecoin  dash  bnb  Doge - GQ Club: Dự án đầu tư hấp dẫn - Lợi nhuận 104.2% sau 7 ngày - Hoàn trả 50% hoa hồng!  trx e1691942792239 - GQ Club: Dự án đầu tư hấp dẫn - Lợi nhuận 104.2% sau 7 ngày - Hoàn trả 50% hoa hồng!  usdt - GQ Club: Dự án đầu tư hấp dẫn - Lợi nhuận 104.2% sau 7 ngày - Hoàn trả 50% hoa hồng! 
Hoa hồng giới thiệu5% – 2% – 1%
Quỹ bảo hiểm300$
Tiền gửi của chúng tôi200$

Our review

_________

2. Nadex – 33 ngày trực tuyến.

Dự án đang phát triển tốt, trả lãi và thanh toán tiền đều đặn cho nhà đầu tư tham gia.

Không có tin tức cập nhật mới từ dự án trong tuần qua.

nadex group

THÔNG TIN DỰ ÁN

Danh mụcStandard list
Ngày bắt đầu01/05/2024
Ngày thêm vào blog07/05/2024
Kế hoạch đầu tư
1% – 1.6% mỗi ngày trong 15 – 180 ngày, hoàn gốc
Gửi tiền tối thiểu25$
Rút tiền tối thiểu
1$ USDT BEP 20; 10$ USDT TRC20; 30$ BTC;….
Kiểu rút tiền Thủ công 
Phương thức thanh toánbtc e1689605601412 - GQ Club: Dự án đầu tư hấp dẫn - Lợi nhuận 104.2% sau 7 ngày - Hoàn trả 50% hoa hồng!  eth e1682496295788 - GQ Club: Dự án đầu tư hấp dẫn - Lợi nhuận 104.2% sau 7 ngày - Hoàn trả 50% hoa hồng!  litecoin  dash  bnb  Doge - GQ Club: Dự án đầu tư hấp dẫn - Lợi nhuận 104.2% sau 7 ngày - Hoàn trả 50% hoa hồng!  trx e1691942792239 - GQ Club: Dự án đầu tư hấp dẫn - Lợi nhuận 104.2% sau 7 ngày - Hoàn trả 50% hoa hồng!  usdt - GQ Club: Dự án đầu tư hấp dẫn - Lợi nhuận 104.2% sau 7 ngày - Hoàn trả 50% hoa hồng! 
Hoa hồng giới thiệu5% – 2% – 1% (up to 9% – 6% – 5% – 3%) + Thưởng cấp bậc lên tới 900$
Quỹ bảo hiểmĐang cập nhật
Tiền gửi của chúng tôi500$

Our review

_________

3. Bitaveo – 48 ngày trực tuyến.

Dự án đang phát triển tốt, trả lãi và thanh toán tiền đều đặn cho nhà đầu tư tham gia.

Không có tin tức cập nhật mới từ dự án trong tuần qua.

bitaveo review

THÔNG TIN DỰ ÁN

Danh mụcBasic list
Ngày bắt đầu16/04/2024
Ngày thêm vào blog20/04/2024
Kế hoạch đầu tư
0.4% – 1% mỗi ngày trong 30 – 360 ngày, hoàn gốc
Gửi tiền tối thiểu25$
Rút tiền tối thiểu
10$
Kiểu rút tiền Thủ công 
Phương thức thanh toánbtc e1689605601412 - GQ Club: Dự án đầu tư hấp dẫn - Lợi nhuận 104.2% sau 7 ngày - Hoàn trả 50% hoa hồng!  eth e1682496295788 - GQ Club: Dự án đầu tư hấp dẫn - Lợi nhuận 104.2% sau 7 ngày - Hoàn trả 50% hoa hồng!  litecoin  dash  xrp  bnb  Doge - GQ Club: Dự án đầu tư hấp dẫn - Lợi nhuận 104.2% sau 7 ngày - Hoàn trả 50% hoa hồng!  trx e1691942792239 - GQ Club: Dự án đầu tư hấp dẫn - Lợi nhuận 104.2% sau 7 ngày - Hoàn trả 50% hoa hồng!  usdt - GQ Club: Dự án đầu tư hấp dẫn - Lợi nhuận 104.2% sau 7 ngày - Hoàn trả 50% hoa hồng! 
Hoa hồng giới thiệu5% – 2% – 1%
Quỹ bảo hiểmĐang cập nhật
Tiền gửi của chúng tôi300$
Hoàn tiền2.5% tiền gửi

Our review

_________

4. Baozem – 51 ngày trực tuyến.

Dự án đang phát triển tốt, trả lãi và thanh toán tiền đều đặn cho nhà đầu tư tham gia.

Không có tin tức cập nhật mới từ dự án trong tuần qua.

Chúc mừng các nhà đầu tư tham gia dự án đã có lợi nhuận 50 vòng tại Baozem với lợi nhuận là 200%.

baozem review

THÔNG TIN DỰ ÁN

Danh mụcStandard list
Ngày thiết kế lại13/04/2024
Ngày thêm vào blog14/04/2024
Kế hoạch đầu tư
104% sau 1 ngày
Gửi tiền tối thiểu50$
Rút tiền tối thiểu
10$
Kiểu rút tiền Tức thì 
Phương thức thanh toánEpayCore  btc e1689605601412 - GQ Club: Dự án đầu tư hấp dẫn - Lợi nhuận 104.2% sau 7 ngày - Hoàn trả 50% hoa hồng!  eth e1682496295788 - GQ Club: Dự án đầu tư hấp dẫn - Lợi nhuận 104.2% sau 7 ngày - Hoàn trả 50% hoa hồng!  litecoin  dash  xrp  bnb  Doge - GQ Club: Dự án đầu tư hấp dẫn - Lợi nhuận 104.2% sau 7 ngày - Hoàn trả 50% hoa hồng!  trx e1691942792239 - GQ Club: Dự án đầu tư hấp dẫn - Lợi nhuận 104.2% sau 7 ngày - Hoàn trả 50% hoa hồng!  usdt - GQ Club: Dự án đầu tư hấp dẫn - Lợi nhuận 104.2% sau 7 ngày - Hoàn trả 50% hoa hồng! 
Hoa hồng giới thiệu0.1%
Quỹ bảo hiểmĐang cập nhật
Tiền gửi của chúng tôi1,000$

Our review

_________

5. Svuex – 54 ngày trực tuyến.

Dự án đang phát triển tốt, trả lãi và thanh toán tiền đều đặn cho nhà đầu tư tham gia.

Không có tin tức cập nhật mới từ dự án trong tuần qua.

svuex

THÔNG TIN DỰ ÁN

Danh mụcStandard list
Ngày bắt đầu10/04/2024
Ngày thêm vào blog11/04/2024
Kế hoạch đầu tư
0.7% – 3.5% mỗi ngày trong 7 – 365 ngày, hoàn gốc
Gửi tiền tối thiểu10$
Rút tiền tối thiểu
10$
Kiểu rút tiền Tức thì 
Phương thức thanh toánbtc e1689605601412 - GQ Club: Dự án đầu tư hấp dẫn - Lợi nhuận 104.2% sau 7 ngày - Hoàn trả 50% hoa hồng!  eth e1682496295788 - GQ Club: Dự án đầu tư hấp dẫn - Lợi nhuận 104.2% sau 7 ngày - Hoàn trả 50% hoa hồng!  litecoin  dash  xrp  bnb  Doge - GQ Club: Dự án đầu tư hấp dẫn - Lợi nhuận 104.2% sau 7 ngày - Hoàn trả 50% hoa hồng!  trx e1691942792239 - GQ Club: Dự án đầu tư hấp dẫn - Lợi nhuận 104.2% sau 7 ngày - Hoàn trả 50% hoa hồng!  usdt - GQ Club: Dự án đầu tư hấp dẫn - Lợi nhuận 104.2% sau 7 ngày - Hoàn trả 50% hoa hồng! 
Hoa hồng giới thiệu0.1%
Quỹ bảo hiểmĐang cập nhật
Tiền gửi của chúng tôi1,000$

Our review

_________

6. Ageeon – 75 ngày trực tuyến.

Dự án đang phát triển tốt, trả lãi và thanh toán tiền đều đặn cho nhà đầu tư tham gia.

Không có tin tức cập nhật mới từ dự án trong tuần qua.

ageeon project

THÔNG TIN DỰ ÁN

Ngày thêm vào blog30/03/2024
Kế hoạch đầu tư
0.9% – 2.65% mỗi ngày trong 12 – 72 ngày làm việc, hoàn gốc
Gửi tiền tối thiểu50$
Rút tiền tối thiểu
10$
Kiểu rút tiền Thủ công 
Phương thức thanh toánbtc e1689605601412 - All Money Mania - Nhận 104% sau 1 ngày - Thanh toán tức thì!  eth e1682496295788 - All Money Mania - Nhận 104% sau 1 ngày - Thanh toán tức thì!  litecoin - All Money Mania - Nhận 104% sau 1 ngày - Thanh toán tức thì!  bnb e1687104895522 - All Money Mania - Nhận 104% sau 1 ngày - Thanh toán tức thì!  trx e1691942792239 - All Money Mania - Nhận 104% sau 1 ngày - Thanh toán tức thì!  usdt - All Money Mania - Nhận 104% sau 1 ngày - Thanh toán tức thì! 
Hoa hồng giới thiệu5% – 3% – 2% – 1% – 1% [up to 10% – 7% – 6% – 5%- 4% – 3% – 2% (Level 6 – Level 17) – 1% – 1%- 1%] + Thưởng
Quỹ bảo hiểmĐang cập nhật
Tiền gửi của chúng tôi2,000$

Our review

_________

7. Bemarg – 103 ngày trực tuyến.

Dự án đang phát triển tốt, trả lãi và thanh toán tiền đều đặn cho nhà đầu tư tham gia.

Không có tin tức cập nhật mới từ dự án trong tuần qua.

bemarg review

THÔNG TIN DỰ ÁN

Danh mụcStandard list
Ngày thiết kế lại21/02/2024
Ngày thêm vào blog18/03/2024
Kế hoạch đầu tư
2.1% mỗi ngày trong 20 ngày làm việc, hoàn gốc
Gửi tiền tối thiểu50$
Rút tiền tối thiểu
5$
Kiểu rút tiền Tức thì 
Phương thức thanh toánbtc e1689605601412 - Bemarg: Lợi nhuận 2.1% mỗi ngày làm việc - Hoàn trả 1.5% tiền gửi!  eth e1682496295788 - Bemarg: Lợi nhuận 2.1% mỗi ngày làm việc - Hoàn trả 1.5% tiền gửi!  litecoin - Bemarg: Lợi nhuận 2.1% mỗi ngày làm việc - Hoàn trả 1.5% tiền gửi!  dash e1684816718668 - Bemarg: Lợi nhuận 2.1% mỗi ngày làm việc - Hoàn trả 1.5% tiền gửi!  xrp e1686109064335 - Bemarg: Lợi nhuận 2.1% mỗi ngày làm việc - Hoàn trả 1.5% tiền gửi!  bnb e1687104895522 - Bemarg: Lợi nhuận 2.1% mỗi ngày làm việc - Hoàn trả 1.5% tiền gửi!  Doge - Bemarg: Lợi nhuận 2.1% mỗi ngày làm việc - Hoàn trả 1.5% tiền gửi!  trx e1691942792239 - Bemarg: Lợi nhuận 2.1% mỗi ngày làm việc - Hoàn trả 1.5% tiền gửi!  usdt - Bemarg: Lợi nhuận 2.1% mỗi ngày làm việc - Hoàn trả 1.5% tiền gửi! 
Hoa hồng giới thiệu3% – 1% – 1% (up to 5% – 3% – 2%)
Quỹ bảo hiểmĐang cập nhật
Tiền gửi của chúng tôi1,000$
Hoàn tiền50% hoa hồng giới thiệu

Our review


III. Dự án ngừng hoạt động

Không có dự án nào chúng tôi giới thiệu ngừng hoạt động trong tuần qua.

LỜI KẾT

Như vậy, chúng tôi vừa hoàn thành xong bản báo cáo tuần thứ 22 của năm 2024 về tin tức các dự án được HC4M giới thiệu. Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào cần giải đáp, hãy để lại phản hồi dưới bài viết để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn một cách nhanh nhất.

Sự đồng hành và ủng hộ của bạn luôn là động lực to lớn giúp HC4M Club ngày càng phát triển và tiến xa hơn.

Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại bạn vào báo cáo tuần tiếp theo.

Chúc bạn đầu tuần làm việc tràn đầy năng lượng và nhiều niềm vui!

Trân trọng,

QTV. HC4M Club.

*Tìm hiểu về HYIP tại: https://hyipcenter4me.com/category/kien-thuc-hyip


Lưu ý quan trọng: Những thông tin giới thiệu và đánh giá trong bài viết do chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời mời chào và khuyến khích tham gia đầu tư, quyền quyết định nằm trong tay bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn đã hiểu đúng bản chất của đầu tư HYIP và các chương trình này trước khi tham gia vào đầu tư cũng như tự chịu trách nhiệm với quyết định của bản thân.

Nhắc nhở trước khi đầu tư:

  • Kiểm tra trạng thái hoạt động của dự án trước khi đầu tư;
  • Luôn thực hiện rút tiền đều đặn từ dự án khi có đủ số dư tối thiểu để rút;
  • Đa dạng hóa và không nên đầu tư toàn bộ số tiền của bạn vào một dự án;
  • Đầu tư bằng tiền nhàn rỗi;
  • Lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng lớn. Vì vậy, hãy chuẩn bị cho thực tế là có khả năng mất tiền cao.

*Follow us: Channel | Telegram | Facebook | Twitter | Youtube | Zalo

0 0 votes
Article Rating

Theo dõi
Thông báo về
guest

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
polivera review

Polivera: Dự án giao dịch bằng robot – Lợi nhuận từ 0.8% mỗi ngày!

beonbit review

Beonbit: Dự án đầu tư hấp dẫn – Lợi nhuận từ 1% mỗi ngày!