HYIP Report W.0524
in

HC4M Club: Báo cáo HYIP tổng hợp tuần số W.05/24 từ ngày 29/01 – 04/02/2024

Xin chào cộng đồng Nhà đầu tư!

Như thường lệ vào ngày thứ Hai hàng tuần, HC4M Club sẽ xuất bản báo cáo tổng hợp về các chương trình đầu tư HYIP. Nội dung của bản báo cáo này sẽ xoay quanh các tin tức từ những chương trình đầu tư do HC4M Club giới thiệu và đăng tải cũng như cập nhật các chương trình mới, các chương trình ngừng thanh toán trong tuần.

Hãy luôn theo dõi và đón đọc tin tức từ chúng tôi!

I. Dự án mới bổ sung.

1. Lapaido – 104% sau 1 ngày.

Lapaido là một nền tảng đầu tư tiên tiến chuyên về tiền điện tử. Được thành lập tại Vương quốc Anh với tên gọi Lapaido LTD (số đăng kí 15429384) và được lãnh đạo bởi người sáng lập có tầm nhìn xa, George Varde, công ty cung cấp một cách tiếp cận sáng tạo để quản lý tài sản kỹ thuật số. Đội ngũ của công ty, với chuyên môn đa dạng về kinh doanh chênh lệch giá tiền điện tử, ngoại hối và quyền chọn cổ phiếu, đảm bảo cách tiếp cận toàn diện và chiến lược để quản lý tài sản, giúp khách hàng của chúng tôi hướng tới tự do tài chính.

lapaido review

THÔNG TIN DỰ ÁN

Danh mụcBasic list
Ngày bắt đầu13/08/2023
Ngày thiết kế lại01/02/2024
Ngày thêm vào blog02/02/2024
Kế hoạch đầu tư
104% sau 1 ngày
Gửi tiền tối thiểu30$
Rút tiền tối thiểu
10$
Kiểu rút tiền Instant 
Phương thức thanh toánEpayCore e1633100984325 - Lapaido - Nhận 104% sau 1 ngày - Hoàn trả 100% hoa hồng giới thiệu!  btc e1689605601412 - Lapaido - Nhận 104% sau 1 ngày - Hoàn trả 100% hoa hồng giới thiệu!  eth e1682496295788 - Lapaido - Nhận 104% sau 1 ngày - Hoàn trả 100% hoa hồng giới thiệu!  litecoin - Lapaido - Nhận 104% sau 1 ngày - Hoàn trả 100% hoa hồng giới thiệu!  dash e1684816718668 - Lapaido - Nhận 104% sau 1 ngày - Hoàn trả 100% hoa hồng giới thiệu!  xrp e1686109064335 - Lapaido - Nhận 104% sau 1 ngày - Hoàn trả 100% hoa hồng giới thiệu!  bnb e1687104895522 - Lapaido - Nhận 104% sau 1 ngày - Hoàn trả 100% hoa hồng giới thiệu!  Doge - Lapaido - Nhận 104% sau 1 ngày - Hoàn trả 100% hoa hồng giới thiệu!  trx e1691942792239 - Lapaido - Nhận 104% sau 1 ngày - Hoàn trả 100% hoa hồng giới thiệu!  usdt - Lapaido - Nhận 104% sau 1 ngày - Hoàn trả 100% hoa hồng giới thiệu! 
Hoa hồng giới thiệu0.1%
Quỹ bảo hiểmĐang cập nhật
Tiền gửi của chúng tôi300$
Hoàn tiền100% hoa hồng giới thiệu

Our review


II. Dự án đang thanh toán.

1. Xennbit – 18 ngày trực tuyến.

Dự án đang phát triển tốt, trả lãi và thanh toán tiền đều đặn cho nhà đầu tư tham gia.

Không có tin tức cập nhật mới từ dự án trong tuần qua.

xennbit review

THÔNG TIN DỰ ÁN

Danh mụcBasic list
Ngày bắt đầu18/01/2024
Ngày thêm vào blog20/01/2024
Kế hoạch đầu tư
3.3% mỗi ngày trong 30 ngày, hoàn gốc. Hủy gói bất kì với phí -20% tiền hủy
Gửi tiền tối thiểu10$
Rút tiền tối thiểu
10$
Kiểu rút tiền Instant 
Phương thức thanh toánbtc e1689605601412 - Xennbit - Lợi nhuận 3.3% mỗi ngày - Thanh toán tức thì - Hoàn trả 2.5% tiền gửi  eth e1682496295788 - Xennbit - Lợi nhuận 3.3% mỗi ngày - Thanh toán tức thì - Hoàn trả 2.5% tiền gửi  bnb e1687104895522 - Xennbit - Lợi nhuận 3.3% mỗi ngày - Thanh toán tức thì - Hoàn trả 2.5% tiền gửi  Doge - Xennbit - Lợi nhuận 3.3% mỗi ngày - Thanh toán tức thì - Hoàn trả 2.5% tiền gửi  trx e1691942792239 - Xennbit - Lợi nhuận 3.3% mỗi ngày - Thanh toán tức thì - Hoàn trả 2.5% tiền gửi  usdt - Xennbit - Lợi nhuận 3.3% mỗi ngày - Thanh toán tức thì - Hoàn trả 2.5% tiền gửi 
Hoa hồng giới thiệu5% (up to 15%)
Quỹ bảo hiểm0$
Tiền gửi của chúng tôi200$
Hoàn tiền50% hoa hồng giới thiệu

Our review

_________

2. Binabux – 24 ngày trực tuyến.

Dự án đang phát triển tốt, trả lãi và thanh toán tiền đều đặn cho nhà đầu tư tham gia.

Không có tin tức cập nhật mới từ dự án trong tuần qua.

binabux review

THÔNG TIN DỰ ÁN

Danh mụcBasic list
Ngày bắt đầu12/01/2024
Ngày thêm vào blog13/01/2024
Kế hoạch đầu tư
2.1% – 2.7% mỗi ngày trong 25 – 35 ngày, hoàn gốc
Gửi tiền tối thiểu10$
Rút tiền tối thiểu
10$
Kiểu rút tiền Instant 
Phương thức thanh toánbtc e1689605601412 - Binabux - Lợi nhuận lên tới 2.7% mỗi ngày - Hoàn trả 2.5% tiền gửi!  eth e1682496295788 - Binabux - Lợi nhuận lên tới 2.7% mỗi ngày - Hoàn trả 2.5% tiền gửi!  litecoin - Binabux - Lợi nhuận lên tới 2.7% mỗi ngày - Hoàn trả 2.5% tiền gửi!  bnb e1687104895522 - Binabux - Lợi nhuận lên tới 2.7% mỗi ngày - Hoàn trả 2.5% tiền gửi!  Doge - Binabux - Lợi nhuận lên tới 2.7% mỗi ngày - Hoàn trả 2.5% tiền gửi!  trx e1691942792239 - Binabux - Lợi nhuận lên tới 2.7% mỗi ngày - Hoàn trả 2.5% tiền gửi!  usdt - Binabux - Lợi nhuận lên tới 2.7% mỗi ngày - Hoàn trả 2.5% tiền gửi! 
Hoa hồng giới thiệu5% (up to 15%)
Quỹ bảo hiểmĐang cập nhật
Tiền gửi của chúng tôi200$
Hoàn tiền50% hoa hồng giới thiệu

Our review

_________

3. RubyROI – 43 ngày trực tuyến.

Dự án đang phát triển tốt, trả lãi và thanh toán tiền đều đặn cho nhà đầu tư tham gia.

Không có tin tức cập nhật mới từ dự án trong tuần qua.

rubyroi la gi

THÔNG TIN DỰ ÁN

Danh mụcBasic list
Ngày bắt đầu23/12/2023
Ngày thêm vào blog05/01//2024
Kế hoạch đầu tư
12% mỗi ngày trong 12 làm việc, không hoàn gốc
Gửi tiền tối thiểu20$
Rút tiền tối thiểu
6$
Kiểu rút tiền Manual 
Phương thức thanh toánbtc e1689605601412 - GQ Club: Dự án đầu tư hấp dẫn - Lợi nhuận 104.2% sau 7 ngày - Hoàn trả 50% hoa hồng!  litecoin - GQ Club: Dự án đầu tư hấp dẫn - Lợi nhuận 104.2% sau 7 ngày - Hoàn trả 50% hoa hồng!  usdt - GQ Club: Dự án đầu tư hấp dẫn - Lợi nhuận 104.2% sau 7 ngày - Hoàn trả 50% hoa hồng! 
Hoa hồng giới thiệu
5% – 2% – 1%
Quỹ bảo hiểmĐang cập nhật
Tiền gửi của chúng tôi200$
Hoàn tiền50% hoa hồng giới thiệu

Our review

_________

4. Daily Mines – 119 ngày trực tuyến.

Dự án đang phát triển tốt, trả lãi và thanh toán tiền đều đặn cho nhà đầu tư tham gia.

Trong tuần qua, do website của Daily Mines bị tấn công DDoS nên đổi tên miền chính thức qua: thedmfarms.com.

daily mines review

THÔNG TIN DỰ ÁN

Danh mụcPremium list
Ngày bắt đầu09/10/2023
Ngày thêm vào blog10/10/2023
Kế hoạch đầu tư
1% – 1.75% mỗi ngày trong 300 ngày, hoàn gốc
Gửi tiền tối thiểu25$
Rút tiền tối thiểu
10$
Kiểu rút tiền Manual 
Phương thức thanh toánbtc e1689605601412 - Daily Mines: Nền tảng đầu tư hấp dẫn - Lên tới 1.75% mỗi ngày - Hoàn trả 10% tiền gửi  eth e1682496295788 - Daily Mines: Nền tảng đầu tư hấp dẫn - Lên tới 1.75% mỗi ngày - Hoàn trả 10% tiền gửi  litecoin - Daily Mines: Nền tảng đầu tư hấp dẫn - Lên tới 1.75% mỗi ngày - Hoàn trả 10% tiền gửi  bnb e1687104895522 - Daily Mines: Nền tảng đầu tư hấp dẫn - Lên tới 1.75% mỗi ngày - Hoàn trả 10% tiền gửi  trx e1691942792239 - Daily Mines: Nền tảng đầu tư hấp dẫn - Lên tới 1.75% mỗi ngày - Hoàn trả 10% tiền gửi  usdt - Daily Mines: Nền tảng đầu tư hấp dẫn - Lên tới 1.75% mỗi ngày - Hoàn trả 10% tiền gửi 
Hoa hồng giới thiệu
trực tiếp: 10% + cân nhánh: 10% và thưởng cấp bậc
Quỹ bảo hiểmĐang cập nhật
Tiền gửi của chúng tôi1,000$
Hoàn tiềnlên tới 10% số tiền gửi

Our review


II. Dự án ngừng hoạt động

Tuần qua, ba dự án chúng tôi giới thiệu là Faxobit, AllertaGQ Club đã ngừng hoạt động. Đối với dự án Faxobit đã được chúng tôi thanh toán tiền bảo hiểm với mức bồi thường 40.4% số tiền bị thiệt hại của nhà đầu tư vào ngày 03/02. Dự án Allerta vẫn đang được chúng tôi tiếp nhận đơn bảo hiểm từ nhà đầu tư và sẽ được đóng lại vào lúc 09:00, ngày 05/02. 

LỜI KẾT

Như vậy, chúng tôi vừa hoàn thành xong bản báo cáo tuần thứ 05 của năm 2024 về tin tức các dự án được HC4M giới thiệu. Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào cần giải đáp, hãy để lại phản hồi dưới bài viết để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn một cách nhanh nhất.

Sự đồng hành và ủng hộ của bạn luôn là động lực to lớn giúp HC4M Club ngày càng phát triển và tiến xa hơn.

Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại bạn vào báo cáo tuần tiếp theo.

Chúc bạn đầu tuần làm việc tràn đầy năng lượng và nhiều niềm vui!

Trân trọng,

QTV. HC4M Club.

*Tìm hiểu về HYIP tại: https://hyipcenter4me.com/category/kien-thuc-hyip


Lưu ý quan trọng: Những thông tin giới thiệu và đánh giá trong bài viết do chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời mời chào và khuyến khích tham gia đầu tư, quyền quyết định nằm trong tay bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn đã hiểu đúng bản chất của đầu tư HYIP và các chương trình này trước khi tham gia vào đầu tư cũng như tự chịu trách nhiệm với quyết định của bản thân.

Nhắc nhở trước khi đầu tư:

  • Kiểm tra trạng thái hoạt động của dự án trước khi đầu tư;
  • Luôn thực hiện rút tiền đều đặn từ dự án khi có đủ số dư tối thiểu để rút;
  • Đa dạng hóa và không nên đầu tư toàn bộ số tiền của bạn vào một dự án;
  • Đầu tư bằng tiền nhàn rỗi;
  • Lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng lớn. Vì vậy, hãy chuẩn bị cho thực tế là có khả năng mất tiền cao.

*Follow us: Channel | Telegram | Facebook | Twitter | Youtube | Zalo

5 1 vote
Article Rating

Theo dõi
Thông báo về
guest

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
lapaido review

[SCAM – NGỪNG ĐẦU TƯ] Lapaido – Nhận 104% sau 1 ngày – Hoàn trả 100% hoa hồng giới thiệu!

akkordo review

[SCAM – NGỪNG ĐẦU TƯ] Akkordo – Nhận 102% sau 1 ngày – Hoàn trả 2% tiền gửi!