[SCAM] Bitpetite : Đầu tư hưởng lãi lên đến 3.97%/ngày, Đầu tư tối thiểu 0.005 BTC, Thanh toán tức thì

Ngày 31/10/2017 : Bitpetite ngưng thanh toán Bitpetite là gì ? (HYIP) Bitpetite là site đầu tư hoạt động trong lĩnh vực Crypto Currency, Bitpetite đã mở cửa đầu tư từ thời điểm 29/5/2017 tức khoảng 3 tháng đi vào hoạt động nhưng Bitpetite vẫn hoạt động khá tốt, thanh toán đều đặn với mức lãi … Đọc tiếp [SCAM] Bitpetite : Đầu tư hưởng lãi lên đến 3.97%/ngày, Đầu tư tối thiểu 0.005 BTC, Thanh toán tức thì More